Newsletter

Newsletter

Newsletter

Zapraszam do skorzystania z funkcji NEWSLETTER – dzięki niej będą Państwo otrzymywali krótkie informacje mailowe o nowościach, zmianach, ofertach i aktualizacjach z zakresu poniższej tematyki.

UWAGA !

Po skorzystaniu z tej funkcji należy potwierdzić subskrypcję kliknąć w link, który zostanie wysłany na wskazanego w rejestracji maila.

ROZPOCZNIJ REJESTRACJĘ:

Wybierz temat:

Oświadczam, że:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DiP Finance Wojciech Kalus z siedzibą w Kiełczowie (adres: ul. Sielska 6, 55-093 Kiełczów) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania."

„Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez DiP Finance Wojciech Kalus z siedzibą w Kiełczowie (adres: ul. Sielska 6, 55-093 Kiełczów) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).”

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:

  • telefoniczny - pod numerem 667 890 623,

  • w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej – wojciech.kalus@dipfinance.pl