Ubezpieczenia – na życie, mieszkań

Ubezpieczenia – na życie, mieszkań

Ubezpieczenia – na życie, mieszkań

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie życia to ubezpieczenie terminowe. Zawierane jest na określony czas i gwarantuje wypłatę świadczenia ( sumy ubezpieczenia ) wskazanym osobom ( uposażonym ) w wypadku śmierci. Jest najprostszym sposobem na zabezpieczenie bliskich, którym zapewnia ochronę finansową, rekompensując utracone w wyniku śmierci dochody, daje pewność spłaty zobowiązań, zabezpiecza byt dzieci.

Ważną cechą polis jest to, że świadczenia z nimi związane nie wchodzą w skład masy spadkowej, więc pieniądze mogą być wykorzystane przez uposażonych natychmiast, bez uciążliwego postępowania spadkowego.

Zawarcie ubezpieczenia standardowo poprzedza ankieta na temat stanu zdrowia, w niektórych przypadkach towarzystwa wymagają przesłania dokumentacji medycznej lub wykonania badań ( na koszt towarzystwa ).

Ubezpieczenia na życie możemy podzielić na trzy kategorie:

 • ubezpieczenie na życie i dożycie – w przypadku tego typu polis wypłata świadczenia następuje po śmierci ubezpieczonego lub osiągnięcia przez niego określonego wieku. Umowę można podpisać na czas określony, czyli tzw. terminowe ubezpieczenie na życie, bądź dożywotnio ( bezterminowe ubezpieczenie na życie );
 • ubezpieczenie na życie posagowe ( ubezpieczenie na życie dziecka ) – z tytułu tego rodzaju polis do otrzymania świadczenia uprawnione jest dziecko. Pieniądze będzie mogło jednak otrzymać po osiągnięciu określonego wieku;
 • ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym – tego typu polisa oprócz charakteru ochronnego, pozwala właścicielom produktu pomnażać swój majątek. Pieniądze są inwestowane na rynku w kapitałowe fundusze inwestycyjne. Zgromadzone środki mogą zostać przeznaczone np. na przyszłą  emeryturę.

Jeżeli chcesz zapewnić bliskim bezpieczeństwo finansowe, zabezpieczyć spłatę kredytu, zadbać o start dzieci w dorosłość, zgromadzić kapitał na przyszłość i zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe w razie wypadku lub choroby  – wybierz odpowiednie ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenia domu i mieszkania – należą do grupy ubezpieczeń majątkowych i posiadają je w swojej ofercie wszystkie Towarzystwa działające na polskim rynku. Ubezpieczenia te są dedykowane właścicielom nieruchomości takich jak:

 • dom,
 • dom w budowie,
 • mieszkanie,
 • garaż wolnostojący,
 • pomieszczenie gospodarcze,
 • domek letniskowy.

Polisy mieszkaniowe mogą chronić zarówno mury, jak i mienie ruchome będące naszą własnością. Ubezpieczając stałe elementy chronimy wszystko to, co znajduje się wewnątrz pomieszczenia i jest na stałe przytwierdzone, m.in.: podłogi, panele, pomalowane ściany, zabudowane kuchnie, zabudowane szafy, kaloryfery, itp. Z kolei ruchomości domowe to nasza własność, którą w każdym momencie możemy przenieść, np. meble, sprzęt RTV, sprzęt AGD, stół czy rzeczy osobiste.

Ubezpieczenia domu i mieszkania oferują nam także szeroką gamę innych przedmiotów, które możemy chronić. Są to m.in. wszystkie budowle/ instalacje, które znajdują się wokół naszego domu, np. chodniki, ogrodzenie, korty tenisowe, altanki, itp., pomieszczenia gospodarcze, garaże, zawartość piwnic czy szyby.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu posiada bardzo szeroki zakres. Możemy samodzielnie wybrać rodzaj ubezpieczenia, który nas interesuje, m.in.:

 • Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • Assistance domowy.

Samodzielnie możemy wybrać także wartość na jaką zamierzamy ubezpieczyć własne mienie. Pamiętajmy, że wysokość składki zawsze jest różna i zależna od wielu elementów: sumy ubezpieczenia, wybranego wariantu, palnej lub niepalnej konstrukcji budynku, przeznaczenia czy jego lokalizacji.

 

W przypadku zainteresowania powyższymi produktami zachęcam do wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub kontakt telefoniczny.