Blog Archives

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej SA gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do Biura Informacji Kredytowej przez banki oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich […]