Blog Archives

Zmiany w Ustawie – działka budowlana

W dniu 06.07.2016r. uchwalono nowelizację przepisów dotyczących „Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece”. Nowe przepisy zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie w dniu 16.08.2016r. Wprowadzone zmiany przywracają możliwość ustanowienia na nieruchomościach rolnych hipotek do wymaganej przez Bank wysokości stanowiącej nawet 200% kwoty udzielonego kredytu, czyli […]