Blog Archives

Indeks PMI – Purchasing Managers’ Index

Indeks PMI, określany też jako wskaźnik managerów logistyki, jest ostatnio jednym z najpilniej śledzonych przez ekonomistów i inwestorów giełdowych parametrem wskazującym na tendencje w gospodarce. Na jego podstawie można bowiem dość trafnie odczytać przyszłe tendencje gospodarki danego kraju. c (np. strefa euro czy kraje BRIC). Powstaje on na bazie anonimowych ankiet wysyłanych do menadżerów z całego […]