Blog Archives

Rząd i UOKiK będą monitorowały pracę banków w zakresie kredytów walutowych

Na wczorajszej konferencji prasowej Minister Finansów – Mateusz Szczurek poinformował, że wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów wprowadzi stały monitoring banków, aby sprawdzić na ile wywiązują się one ze swoich zobowiązań i deklaracji oraz tego, jak wprowadzają zalecenia Komitetu Stabilności Finansowej. Minister dodał, że jednym z efektów monitoringu będzie powstanie listy dobrych praktyk związanych […]