Blog Archives

Wkład własny – LtV w 2017r. – kredyt hipoteczny

Jeszcze w 2013r. można było starać się o kredyt hipoteczny bez wkładu własnego co spowodowało, że Komisja Nadzoru Finansowego zaobserwowała bardzo niebezpieczny trend, który prowadził do zaciągania kredytów przez klientów, których sytuacja majątkowa niekoniecznie na to pozwalała. W efekcie czego rozpoczęto intensywne prace nad wprowadzeniem pewnych uregulowań, tak aby banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych wymagały […]

Wkład własny i LtV w 2016r. – kredyt hipoteczny

Od stycznia 2016r. wejdzie w życie kolejna cześć Rekomendacji S nr 15 – wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego – dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Piętnasta część rekomendacji mówi o konieczności wnoszenia w odpowiedniej wysokości, wkładu własnego w relacji do kwoty kredytu i wartości proponowanego zabezpieczenia – tzw. LtV. LtV ( […]