Jak sprawdzić dewelopera ?

Jak sprawdzić dewelopera ?

Zakup mieszkania na  rynku pierwotnym zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeśli zdecydujemy się zakupić mieszkanie w inwestycji, która będzie gotowa za rok lub nawet dwa lata, musimy zdawać sobie sprawę z pewnych niebezpieczeństw, jakie się z tym wiążą. Nie chodzi tu tylko o upadłość dewelopera. Przede wszystkim istnieje ryzyko, że z powodu braku środków finansowych, budowa zostanie zawieszona na jakiś czas, a wizja zamieszkania w wymarzonym mieszkaniu będzie oddalać się coraz bardziej.

Jak sprawdzić dewelopera ?

W pierwszej kolejności warto zapoznać się z odpisem z rejestru przedsiębiorców dotyczącym dewelopera. W zależności od formy prawnej dostęp do takiego odpisu jest możliwy poprzez strony internetowe:

– KRS – https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

– CEIDG – https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można sprawdzić mniejszych deweloperów, którzy prowadzą swoją działalność w formie jednoosobowej. Abyśmy mogli znaleźć podmiot w CEIDG musimy dysponować jego nazwą, NIP lub REGON. Niestety oprócz tego, że istnieje taka firma i że nadal prowadzi swoją działalność gospodarczą niczego więcej się nie dowiemy.

Większość dużych deweloperów  będących spółkami prawa handlowego zarejestrowanych jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Korzystając z tego rejestru po wprowadzeniu nazwy, REGON lub nr KRS danego podmiotu możemy sprawdzić:

  • czy istnieje taki podmiot,
  • czy prowadzi nadal działalność gospodarczą i czy nie znajduje się w stanie upadłości,
  • gdzie znajduje się siedziba podmiotu,
  • kto jest w zarządzie podmiotu,
  • kto ma prawo reprezentowania podmiotu i jakiej konfiguracji,
  • jaki jest przedmiot działalności podmiotu,
  • wzmianki o złożeniu rocznych sprawozdań finansowych i opiniach biegłego rewidenta,
  • wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
  • wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu.

Dla każdego zainteresowanego możliwe jest również zapoznanie się z dokumentacją rejestrową dewelopera, w tym z jego sprawozdaniami finansowymi, bezpośrednio w sądzie rejestrowym. Złe wyniki finansowe podawane w sprawozdaniach finansowych, a także sam fakt ich niezłożenia, mogą stanowić istotny sygnał alarmujący dla potencjalnego nabywcy.

Należy też pamiętać, że od 29.04.2012r. obowiązuje ustawa  o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w skrócie tzw. Ustawa Deweloperska, która nakłada na dewelopera obowiązek umożliwienia osobie zainteresowanej nabyciem mieszkania zapoznania się ze sprawozdaniami finansowymi dewelopera i dokumentacją dotyczącą inwestycji, w tym m. in. odpisem z ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości czy kopią pozwolenia na budowę. Deweloper ma także obowiązek doręczyć osobom zainteresowanym prospekt informacyjny dotyczący danej inwestycji, który zawiera dane istotne dla weryfikacji jego wiarygodności.

Warto również poszukać informacji o deweloperze w prasie i internecie ( np. wpisując w wyszukiwarce frazę – jak sprawdzić dewelopera ), a także porozmawiać ze znajomymi, którzy w ostatnim czasie dokonali zakupu mieszkania, gdyż  być może mają nieco lepsze rozeznanie rynkowe. O deweloperze świadczy też jakość, ilość i charakter uprzednio zrealizowanych przez niego inwestycji oraz ilość sprzedanych w nich mieszkań.

Dodatkowo jeżeli wystąpimy do banku o kredyt na sfinansowanie zakupu wymarzonego mieszkania lub domu od dewelopera to możemy być pewni, że bank także prześwietli jego dotychczasową historię działalności a także terminowość podpisywania umów przeniesienia własności.

Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl