Ubezpieczenia / Odszkodowania

Ubezpieczenia / Odszkodowania

Ubezpieczenia / Odszkodowania

Gwałtowny rozwój motoryzacji sprawia, że co roku na drogach dochodzi do tysięcy wypadków drogowych. Najczęstszym ich skutkiem są urazy ciała, ból, cierpienie, kalectwo, a niejednokrotnie także śmierć bliskiej nam osoby. Powszechnie wiadomym jest, że ponad połowa poszkodowanych nie wie, że może ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy wypadku z jego polisy OC. Ze względu na przewagę ekonomiczną ubezpieczyciela, a także niski poziom świadomości prawnej społeczeństwa poszkodowani często uważają, że nie mają żadnych szans na uzyskanie jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych i ostatecznie rezygnują ze zgłoszenia szkody. Ci, którzy decydują się samodzielnie stawić czoło zakładowi ubezpieczeń często spotykają się z naruszaniem przez ubezpieczycieli podstawowych praw osób poszkodowanych. Zakłady ubezpieczeń, pilnując bowiem swoich interesów, wypłacane świadczenia odszkodowawcze zaniżają bądź wręcz bezpodstawnie odmawiają jakichkolwiek wypłat.

Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym.

Świadczymy usługi z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych:

  • szkody osobowe – uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, śmierć osoby bliskiej,
  • szkody rzeczowe – uszkodzenie pojazdu .

Zapewniamy kompleksową i profesjonalną reprezentację interesów naszych Klientów na każdym etapie postępowania. Nasze czynności obejmują m.in.:

  • pomoc w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji,
  • zgłoszenie roszczeń do właściwego zakładu ubezpieczeń/podmiotu odpowiedzialnego za szkodę,
  • reprezentowanie Klienta podczas całego procesu likwidacji szkody, aż do wypłaty odszkodowania,
  • weryfikację i wznawianie spraw zakończonych odmową wypłaty odszkodowania albo wypłatą odszkodowania zaniżonego,
  • reprezentowanie Klienta na drodze postępowania sądowego (w razie zaistnienia takiej konieczności),
  • pełną obsługę prawną.

Zapewniamy obsługę najwyższej jakości, opartą na wieloletnim doświadczeniu, rozległej wiedzy prawnej, zrozumieniu specyfiki problemu i branży oraz pełnym zaangażowaniu w każdą sprawę, a także atrakcyjne warunki rozliczania, indywidualnie dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość uzyskania odszkodowania za zaistniałą szkodę. Jeśli zdecydują się Państwo, by skorzystać z naszych usług, to zrobimy wszystko, aby odszkodowanie było jak najwyższe.

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez formularz zamieszczony w zakładce Kontakt. W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Państwem prawnik, który udzieli Państwu wstępnych informacji.