Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna

W potocznym języku pojęcia kredytu i pożyczki są często używane zamiennie. Z punktu widzenia przepisów prawnych, jak również praktyki bankowej, pojęcia te mają jednak inne znaczenie. W szczególności, w przypadku tzw. produktów hipotecznych, czyli dotyczących pożyczania pieniędzy pod zastaw nieruchomości, istnieje zasadnicza różnica między kredytem hipotecznym a pożyczką hipoteczną.

Kredyt hipoteczny można zaciągnąć w banku w celu zakupu lub budowy konkretnej nieruchomości (mieszkania, domu lub działki), która to nieruchomość jednocześnie stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu. Istotą kredytu hipotecznego jest więc ścisłe połączenie celu kredytu z jego zabezpieczeniem. Biorąc kredyt musimy udokumentować bankowi nabycie nieruchomości lub wydanie pieniędzy na jego budowę. W przypadku zakupu nieruchomości już istniejącej, bank zazwyczaj wypłaca pieniądze bezpośrednio na konto sprzedającego, więc kredytobiorca ani na moment nie otrzymuje tych pieniędzy.

Pożyczka hipoteczna to zupełnie inny produkt. Gdy bierzemy pożyczkę hipoteczną, bank przekazuje nam pieniądze na nasze konto, nie pytając, na jaki cel je wydamy. Słowo „hipoteczna” oznacza tylko, że zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości, której kredytobiorca jest właścicielem. Cel takiej pożyczki jest jednak dowolny – może to być każdy cel, także konsumpcyjny. W przypadku pożyczki hipotecznej nie istnieje więc powiązanie celu z zabezpieczeniem.

Pożyczka hipoteczna to produkt, który banki uważają za bardziej ryzykowny, niż kredyt hipoteczny. Dlatego pożyczka hipoteczna cechuje się:

  • zawsze wyższym oprocentowaniem niż kredyt – oprocentowanie takiej pożyczki jest zwykle o 1-2% wyższe, niż przy kredycie hipotecznym,
  • mniejszą wysokością w stosunku do wartości proponowanego zabezpieczenia – w zależności od banku jest to zwykle maksymalnie 60-80% .
  • krótszym okresem kredytowania, niż kredyty hipoteczne. Pożyczka jest zwykle udzielana maksymalnie na 15-30 lat, podczas gdy kredyt hipoteczny jest dostępny w okresach dłuższych (30-50 lat).

Posiadając nieruchomość, która jest wolna od obciążeń i służebności pożyczka hipoteczna jest ciekawą alternatywą na pozyskanie kapitału w dogodnej cenie. Jeżeli potrzebujemy gotówki a w celu jej uzyskania rozważamy sprzedaż nieruchomości (mieszkania, działki), której jesteśmy właścicielami lub pozyskanie kredytu gotówkowego ( który jest bardzo drogi ), pożyczka hipoteczna może być ciekawą alternatywą. Nieruchomość może nadal pozostać naszą własnością.

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl