Minimalna i maksymalna wysokość kredytu hipotecznego

Minimalna i maksymalna wysokość kredytu hipotecznego

Moi klienci bardzo często zadają mi pytanie:

 • Jaka jest minimalna kwota kredytu hipotecznego oferowanego przez banki o jaką możemy się starać ?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna gdyż każdy bank, który zajmuje się udzielaniem kredytów hipotecznych ma swoją, wewnętrzną procedurę w tym zakresie. Niektóre banki nie wprowadzają ograniczeń minimalnych kwot i zawsze podchodzą indywidualnie do konkretnej transakcji kredytowej szacując ryzyko i relację pomiędzy wartością kredytowanej nieruchomości będącej również przedmiotem zabezpieczenia a wkładem własnym jaki deklaruje klient.

W znacznej części banków obowiązują jednak z góry narzucone reguły dotyczące minimalnej kwoty kredytu. Określenie dolnego pułapu kwoty kredytu hipotecznego najczęściej podyktowane jest względami opłacalności. Banki szacują koszty całego procesu kredytowego tj. etapu weryfikacji wniosku klienta oraz obsługi samego kredytu.

Zawsze jednak należy pamiętać, że bez względu na procedury bankowe i indywidualne podejście do klienta lub samej transakcji, kluczową rolę odgrywa zdolność kredytowa.

W celu sprawdzenia swojej zdolności kredytowej lub omówienia szczegółów samej transakcji kredytowej sugeruję wypełnienie prośby o kontakt. 

Oczywiście rozwiązaniem problemu minimalnej kwoty kredytu hipotecznego jest możliwość starania się o kredyt gotówkowy ( tutaj też należy posiadać zdolność kredytową ). Niestety to rozwiązanie jest znacznie droższe gdyż cechuje się wyższym oprocentowaniem i krótszym okresem kredytowania niż kredyt hipoteczny oraz niejednokrotnie wyższą prowizją i koniecznością opłacenia drogich ubezpieczeń oferowanych przez banki. Przekłada się to na wysoki koszt pozyskania i obsługi kredytu.

Kolejne, bardzo często zadawane pytanie to:

 • Jaka jest maksymalna wysokość kredytu hipotecznego oferowanego przez banki o jaką możemy się starać ?

Maksymalna wysokość kredytu hipotecznego jest dla każdego klienta określana indywidualnie. Dla jednych może być to 200 tys. złotych dla innych nawet 1 mln. złotych i więcej. Wszystko zależy od tego jaką zdolnością do spłaty kredytu wykaże się klient przed bankiem.

W celu sprawdzenia swojej zdolności kredytowej lub omówienia szczegółów samej transakcji kredytowej sugeruję wypełnienie prośby o kontakt. 

Kluczową rolę w ustaleniu maksymalnej kwoty kredytu hipotecznego ogrywa też przedmiot kredytowania i zabezpieczenia a raczej relacja wnioskowanej kwoty kredytu do jego wartości, która z reguły ustalana jest na podstawie wewnętrznej wyceny banku lub operatu szacunkowego wykonywanego przez biegłego rzeczoznawcę. Na obecną chwilę jest to max 90% LTV*.

*LTV (z ang. Loan To Value) – używany przy ocenie ryzyka kredytowego współczynnik pomiędzy wysokością kredytu, a wartością zabezpieczenia tego kredytu.

Minimalne i maksymalne wysokości kwot kredytów hipotecznych w poszczególnych bankach przedstawia poniższa tabela.

Dane aktualne na dzień: 09.01.2023r.

Nazwa Banku Minimalna i maksymalna

kwota kredytu hipotecznego

Alior Bank
 • Minimalna kwota 100 000 zł.
 • Maksymalna kwota 3 000 000 zł.
BNP Paribas
 • 100 000 zł (klient posiadający konto w BNP Paribas).
 • 200 000 zł. (pozostali klienci).
 • Maksymalna kwota 4 000 000 zł.
 • Dla kredytu na zakup gruntów rolnych maksymalna kwota 2 000 000 zł. (LTV 75%, okres kredytowania 20 lat).

Zgodnie z aktualnie przyjętą strategią banku, w obszarze kredytów hipotecznych, oferta banku skierowana jest do:

 • Klientów banku – posiadających dowolny produkt od co najmniej 3 miesięcy.
 • Klientów zewnętrznych wnioskujących o kredyt w ramach oferty „zielona hipoteka”.
BOŚ
 • Brak minimalnej kwoty.
 • Maksymalna kwota – do poziomu LTV ( max 90% LTV )

Gdy LTV powyżej 80% kredytobiorca przedstawia dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub robi zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP. Jeśli brak tych zabezpieczeń marża zostanie podwyższona o 0,6% do czasu obniżenia LTV do 80%.

BPS
 • Minimalna kwota 10 000 zł.
 • Maksymalna kwota 1 500 000 zł.
Citi Handlowy Kredyt mieszkaniowy:

 • Minimalna kwota 200 000 zł. ( dla Warszawy – 400 000 zł. )
 • Maksymalna kwota 6 000 000 zł.

Pożyczka hipoteczna:

 • Minimalna kwota 40 000 zł.
 • Maksymalna kwota 2 000 000 zł.
ING
 • Minimalna kwota 70 000 zł.
 • Maksymalna kwota 4 000 000 zł.

Łączne zaangażowanie kredytowe w banku to maks. 40 000 000 zł.

Oferta promocyjna jest dostępna od 100.000,- zł.

mBank Kredyt mieszkaniowy:

 • Minimalna kwota 100 000 zł.
 • Maksymalna kwota 2 000 000 zł. (wyższa kwota kredytu podlega indywidualnym negocjacjom).

WYJĄTEK – klienci spełniający wymogi segmentu Intensive (zgodnie z zapisami regulaminu promocji) – kredyt celowy od 20 000 zł.

Pożyczka hipoteczna:

 • Minimalna kwota 20 000 zł.
 • Maksymalna kwota 500 000 zł.

Zgodnie z aktualnie przyjętą strategią w obszarze kredytów hipotecznych, bank preferuje Obecnych Klientów. 

Definicja – Obecnego Klienta mBank – to klient posiadający od co najmniej 6 miesięcy:

  • rachunek zasilany miesięcznie kwotą co najmniej 800 zł lub
  • produkt kredytowy spłacany terminowo.

Klienci zewnętrzni otrzymają propozycję marży wyższą o 0,85%.

Millennium Kredyt mieszkaniowy:

 • Minimalna kwota 20 000 zł.
 • Maksymalna kwota – nie jest ustalona dla kredytu hipotecznego.

Pożyczka hipoteczna:

 • Minimalna kwota 20 000 zł.
 • Maksymalna kwota 500 000 zł.
PeKaO SA
 • Brak minimalnej kwoty.
 • Maksymalna kwota – do zdolności kredytowej.
PKO BP
 • Brak minimalnej kwoty.
 • Maksymalna kwota 30 000 000 zł. – w ramach akceptowanego poziomu LTV.
Santander
 • Minimalna kwota 100 000 zł.
 • Maksymalna kwota 10 000 000 zł.

Artykuły powiązane:

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl