Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa

Jeśli zamierzamy kupić mieszkanie na kredyt, pierwszą rzeczą, jaką warto zrobić jest oszacowanie swojej zdolności kredytowej, czyli określenie, na jaki kredyt możemy liczyć. Pozwoli to skoncentrować się na poszukiwaniu takiego mieszkania, które cenowo będzie mieściło się w granicach tego, na co nas stać. Banki obliczają kwotę kredytu, którą mogą pożyczyć każdemu klientowi i w głównej mierze zależy ona od jego sytuacji finansowej. Każda aplikacja kredytowa podlega wnikliwej analizie pod względem regularnej możliwości do spłaty comiesięcznej raty kredytu.

Zdolność kredytowa to bardzo szerokie pojęcie i nie ma jednej obiektywnej granicy zdolności, każdy bank ocenia to inaczej. Maksymalna kwota, jaką można pożyczyć zależy w dużej mierze od konkretnych warunków obowiązujących w danym banku oraz od ryzyka, jakie dany bank jest w stanie zaakceptować. W efekcie, może się zdarzyć, że w jednym banku możemy mieć zdolność kredytową na daną kwotę, a w innym możemy jej nie mieć. Niektóre banki są też bardziej restrykcyjne pod tym względem, a inne mniej. Dodatkowo jeżeli mamy gorszą sytuację finansową, to nawet jeżeli bank udzieli nam kredytu, musimy liczyć się z gorszymi warunkami ( np. wyższym oprocentowaniem ). Bank w ten sposób rekompensuje sobie wyższe ryzyko jakie ponosi, wyższymi przychodami z kredytu.
Rekomendacja T ( Komisji Nadzoru Finansowego ) mówi, że jeśli Twój dochód mieści się poniżej średniej krajowej, miesięczne raty kredytów i innych zobowiązań finansowych ( np. alimentów ) łącznie z ratą kredytu, który chcesz zaciągnąć, nie mogą przekroczyć 50% dochodów netto. Jeśli zarobki są wyższe, poziom ten nie może przekroczyć 65%.
Rekomendacja S ( Komisji Nadzoru Finansowego ) wprowadziła restrykcje przy obliczaniu zdolności kredytowej – zdolność kredytowa, a więc maksymalna kwota kredytu, w przypadku kredytów na okres dłuższy niż 30 lat, jest obliczana dla okresu 30-letniego ( kiedyś 25 letniego ). Tak więc nawet jeżeli Twój kredyt ma być spłacany przez 35 lat, dzięki czemu rata będzie niższa, maksymalna możliwa kwota kredytu będzie określona tak, jakby Twój kredyt miał być spłacony szybciej, tj. w okresie 30 lat.
Do głównych czynników, które banki biorą pod uwagę, oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy należą:

 • okres, na jaki chcemy wziąć kredyt – im dłuższy, tym łatwiej go dostaniemy,
 • waluta kredytu ( warunki obliczania zdolności dla kredytów w walutach obcych są bardziej restrykcyjne, czyli dla tej samej kwoty kredytu złotowego zdolność kredytowa jest wyższa niż dla kredytu walutowego ),
 • poziom stałych miesięcznych dochodów (im większe, tym lepsza zdolność kredytowa),
 • sposób uzyskiwania dochodu ( najkorzystniej oceniana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, gdyż jest uważana za najbardziej stabilną formę zatrudnienia; tym niemniej, szansę na kredyt mają także osoby zatrudnione w inny sposób, np. na umowę zlecenie lub prowadzące samodzielną działalność gospodarczą ),
 • posiadany wkład własny,
 • zobowiązania kredytowe tj. czy posiadamy inne kredyty (w tym także limity kredytowe na rachunkach, karty kredytowe. Posiadane zobowiązania kredytowe obniżają zdolność kredytową,
 • jak wysokie są koszty utrzymania kupowanego mieszkania oraz jaka jest kwota stałych miesięcznych wydatków,
 • ile osób jest gospodarstwie domowym.
 • ważne są też wiek i wykształcenie oraz wykonywany zawód i branża w której pracujemy,

Poza tym, brane są też często pod uwagę inne czynniki, np. miasto, w którym mieszkamy lub kupujemy mieszkanie ( jeżeli jest ono w dobrej lokalizacji, zwiększa się szansa, że jego wartość szybko wzrośnie, a co za tym idzie zabezpieczenie hipoteczne stanie się dla banku pewniejsze ), jak długo trwa zatrudnienie u obecnego pracodawcy ( zwykle wymagane jest minimum 3 miesiące ), itp.,

Duży wpływ na zdolność kredytową ma sytuacja finansowa wnioskodawcy gdyż zależy od niej możliwość wyboru rodzaju raty:

 • kredyt ratach równych – raty są wtedy takie same co miesiąc,
 • kredyt w ratach malejących – ten rodzaj kredytu powoduje, że raty są wysokie na początku okresu kredytowania, ale szybciej spadają, ponieważ kapitał, od którego naliczane są odsetki, szybciej się zmniejsza.

Jeżeli chcecie Państwo zbadać swoją zdolność kredytową w różnych bankach, możecie skorzystać z bezpłatnej pomocy doradcy kredytowego, który zbada Waszą indywidualną sytuację i wskaże najlepsze oferty banków oraz pomoże przejść przez cały proces pozyskania kredytu, aż do podpisania umowy i wypłaty kredytu.

W ty celu proszę o pobranie, wypełnienie oraz przesłanie do mnie na adres mailowy poniższego formularza:

Wywiad z klientem
UWAGA !
Po uruchomieniu formularza należy włączyć – edytowanie. Dopiero wtedy dokument będzie działał poprawnie.
Plik zapisany jest w formacie XLS, udostępnianym przez Office 2010. Zmiana formatu na niższą wersję XLS może spowodować, że nie będą działały wszystkie istotne funkcje arkusza.

Zachęcam do zapoznania się z:

 1. Jak obliczyć dochód z działalności gospodarczej – kalkulator
 2. Jak obliczyć ratę kredytu – kalkulator kredytowy
 3. Kalkulatory / Dokumenty do pobrania
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl