Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy – kredyt hipoteczny

Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy – kredyt hipoteczny

Każdy bank ma swoje własne reguły, dotyczące minimalnego i maksymalnego wieku kredytobiorcy, który zamierza starać się o kredyt hipoteczny. Klienci powinni znać te limity wiekowe ponieważ mają one bardzo duże znaczenie w procesie kredytowym. Zwyczajnie można mieć za mało lub za dużo lat aby otrzymać wymarzony kredyt.

Banki weryfikując zdolność kredytową klientów biorą pod uwagę nie tylko dochody i obciążenia budżetu gospodarstwa domowego, ale też wiek kredytobiorców. W efekcie gospodarstwo domowe składające się z 65 latków i zarabiające około 5 tys. zł netto miesięcznie może pożyczyć znacznie mniej niż gdyby w jego skład wchodzili 30 latkowie. Wraz z wiekiem maleje więc zdolność kredytowa a wpływ na to mają limity, które opisuję w tym artykule.

Istotnym problemem w procesie kredytowym powiązanym z wiekiem kredytobiorcy jest wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja, która zakłada konieczność uwzględnienia przez banki obniżonego dochodu na skutek przejścia na emeryturę.

Czym jest minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy:

 • Minimalny wiek kredytobiorcy wynosi zazwyczaj 18 lat i jest związany z kwestiami prawnymi dotyczącymi uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych przez co rozumie się zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej tj. nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
 • Maksymalny wiek kredytobiorcy dotyczy okresu, w którym kredytobiorca powinien całkowicie spłacić swoje zadłużenie – np. jeżeli bank ustala, że maksymalny wiek spłacającego zadłużenie wynosi 70 lat, oznacza że kredytobiorca powinien spłacić ostatnią ratę najpóźniej w dniu przypadającym na jego 70 urodziny.

Każdy bank ustalając minimalny i maksymalny wiek, w którym kredytobiorca może przystąpić do kredytu i spłacać swoje zadłużenie, kieruje się oceną jego zdolności kredytowej do efektywnej możliwości spłaty kredytu. We wstępnym procesie kredytowym – oceniając wiarygodność klienta – banki kierują się kwestiami prawdopodobieństwa niezaburzonej spłaty kredytu ze środków pochodzących z akceptowalnego – pod względem procedury kredytowej – źródła dochodu uzyskiwanego w wieku produkcyjnym.

Duże znaczenie ma także kwestia dochodów osiąganych przez kredytobiorców w wieku powyżej 65 roku życia. Najczęściej w tym wieku kredytobiorcy przechodzą na emeryturę, co sprawia, że ich dochody ulegają znaczącemu obniżeniu. Trzeba jednak mieć świadomość, że możliwość spłaty kredytu w okresie emerytalnym, dla banku jest zawsze obarczone znacznie większym ryzykiem, niż spłacanie kredytu w okresie aktywności zawodowej. Ryzyko w tym przypadku związane jest nie tylko z potencjalnie niższymi dochodami, ale także ze wzrostem prawdopodobieństwa śmierci kredytobiorcy. W efekcie, podwyższone ryzyko kredytowe wiąże się z koniecznością ustalania gorszych dla kredytobiorcy warunków kredytowania np. wyższej marży kredytowej czy prowizji. Ponadto banki, które pozwalają na spłatę kredytu do znacznie bardziej sędziwego wieku, niż przeciętnie obowiązujący, wymagają od swoich klientów wykupienia stosownego ubezpieczenia na życie.

Poniżej prezentuję tabelę, w której znajdują się informacje dotyczące minimalnego i maksymalnego wieku kredytobiorcy w poszczególnych bankach.

Dane aktualne na dzień: 03.01.2022r.

Nazwa Banku

Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy

Alior Bank

 • Minimalny wiek 18 lat.
 • Maksymalny wiek 80 lat.

BNP Paribas

 • Minimalny wiek 18 lat.
 • Maksymalny wiek 75 lat ( kredyt musi być spłacony w roku kalendarzowym, w którym klient skończy 75 lat).

BOŚ

Suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy nie może przekroczyć 70 lat, chyba że klient ustanowi dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia na życie

BPS

 • Minimalny wiek 18 lat.
 • Maksymalny wiek 65 lat.

Citi Handlowy

 • Minimalny wiek 21 lat.
 • Maksymalny wiek 70 lat (w dniu spłaty).

ING

 • Minimalny wiek 18 lat.
 • Maksymalny wiek 75 lat.

mBank

 • Minimalny wiek 18 lat.
 • Maksymalny wiek 67 lat (suma okresu kredytowania i wieku wnioskodawcy, którego dochód jest uwzględniany w kalkulacji zdolności kredytowej nie może przekroczyć 67 lat).

Millennium

 • Minimalny wiek 20 lat.
 • Maksymalny wiek 75 lat.

PeKaO SA

 • Minimalny wiek 20 lat.
 • Maksymalny wiek 70 lat (jeżeli wiek kredytobiorcy + okres spłaty kredytu przekroczy wartość 65 – wymagana polisa na życie).

PKO BP

 • Minimalny wiek 18 lat.
 • Maksymalny wiek – 75 lat dla rat równych ( annuitetowych ) i 80 lat dla rat malejących. Jeśli do kredytu przystąpią osoby przekraczające ten wiek, to ich dochodu nie uwzględnia się w badaniu zdolności.

Santander

 • Minimalny wiek 18 lat.
 • Maksymalny wiek 70 lat (powyżej z ubezpieczeniem na życie), do 75 ( z ubezpieczeniem Aviva), na dłuższy okres tylko ubezpieczenie zewnętrzne (wówczas brak „górnej granicy wieku”, np. 60 latek może zaciągnąć kredyt na 30 lat, z ubezpieczeniem na życie zewnętrznym).
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl