Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy – kredyt hipoteczny

Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy – kredyt hipoteczny

Każdy  bank ma swoje własne reguły, dotyczące minimalnego i maksymalnego wieku kredytobiorcy, który zamierza starać się o kredyt hipoteczny. Klienci powinni znać te limity wiekowe ponieważ mają one bardzo duże znaczenie w procesie kredytowym. Zwyczajnie można mieć za mało lub za dużo lat aby otrzymać wymarzony kredyt.

Banki weryfikując zdolność kredytową klientów biorą pod uwagę nie tylko dochody i obciążenia budżetu gospodarstwa domowego, ale też wiek kredytobiorców. W efekcie gospodarstwo domowe składające się z 65 latków i zarabiające około 5 tys. zł netto miesięcznie może pożyczyć znacznie mniej niż gdyby w jego skład wchodzili 30 latkowie. Wraz z wiekiem maleje więc zdolność kredytowa a wpływ na to mają limity, które opisuję w tym artykule. Istotnym problemem w procesie kredytowym powiązanym z wiekiem kredytobiorcy jest wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacja, która zakłada konieczność uwzględnienia przez banki obniżonego dochodu na skutek przejścia na emeryturę.

Czym jest minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy:

  • Minimalny wiek kredytobiorcy wynosi zazwyczaj 18 lat i jest związany z kwestiami prawnymi dotyczącymi uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych przez co rozumie się zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej tj. nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
  • Maksymalny wiek kredytobiorcy dotyczy okresu, w którym kredytobiorca powinien całkowicie spłacić swoje zadłużenie – np. jeżeli bank ustala, że maksymalny wiek spłacającego zadłużenie wynosi 70 lat, oznacza że kredytobiorca powinien spłacić ostatnią ratę najpóźniej w dniu przypadającym na jego 70 urodziny.

Każdy bank ustalając minimalny i maksymalny wiek, w którym kredytobiorca może przystąpić do kredytu i spłacać swoje zadłużenie, kieruje się oceną jego zdolności kredytowej do efektywnej możliwości spłaty kredytu. We wstępnym procesie kredytowym – oceniając wiarygodność klienta – banki kierują się kwestiami prawdopodobieństwa niezaburzonej spłaty kredytu ze środków pochodzących z akceptowalnego – pod względem procedury kredytowej – źródła dochodu uzyskiwanego w wieku produkcyjnym.

Duże znaczenie ma także kwestia dochodów osiąganych przez kredytobiorców w wieku powyżej 65 roku życia. Najczęściej w tym wieku kredytobiorcy przechodzą na emeryturę, co sprawia, że ich dochody ulegają znaczącemu obniżeniu. Trzeba jednak mieć świadomość, że możliwość spłaty kredytu w okresie emerytalnym jest zawsze dla banku czymś obarczonym znacznie większym ryzykiem, niż spłacanie kredytu w okresie aktywności zawodowej. Ryzyko w tym przypadku związane jest nie tylko z potencjalnie niższymi dochodami, ale także ze wzrostem prawdopodobieństwa śmierci kredytobiorcy. W efekcie, podwyższone ryzyko kredytowe wiąże się z koniecznością ustalania gorszych dla kredytobiorcy warunków kredytowania np. wyższej marży kredytowej czy prowizji. Ponadto banki, które pozwalają na spłatę kredytu do znacznie bardziej sędziwego wieku, niż przeciętnie obowiązujący, wymagają od swoich klientów wykupienia stosownego ubezpieczenia na życie.

Poniżej prezentuję tabelę, w której znajdują się informacje dotyczące minimalnego i maksymalnego wieku kredytobiorcy w poszczególnych bankach.

Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy – 2020.03.24

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl