Kredyt bez wkładu własnego

Kredyt bez wkładu własnego

Zgodnie z Polskim Ładem od 27.05.2022r. powinien być dostępny w bankach, rządowy program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego – Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy ze Spłatą Rodzinną. Do wejścia w życie tego programu, zaciągnięcie kredytu hipotecznego, wiązało się z posiadaniem wkładu własnego na poziomie minimum 10% a w niektórych bankach nawet 20% wartości kupowanej lub budowanej nieruchomości. Niestety nie wszyscy potencjalni kredytobiorcy posiadali wymaganą ilość oszczędności tak aby sprostać tym wymogom i dla sporej grupy klientów była to bariera nie do przeskoczenia. Z myślą o nich, rząd wprowadza nowy program Mieszkanie Bez Wkładu Własnego.

W tym artykule postaram się wyjaśnić na czym polega nowy program rządowy oraz jakie warunki należy spełnić aby móc z niego skorzystać.

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego zostały sformułowane w specjalnej Ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 01.10.2021r. 

Tekst ustawy jest dostępny pod linkiem:

lub

Można go pobrać w formacie PDF z mojej strony:

 

Główne założenia programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy:

 1. Program dotyczy wyłącznie kredytów w PLN.
 2. Minimalny okres kredytowania w programie to 15 lat.
 3. Kredyt hipoteczny może zostać udzielony na zakup mieszkania lub domu, a także na zakup działki i budowę oraz wykończenie domu mieszkalnego, pod warunkiem, że cena nieruchomości nie przekroczy poziomu określonego w ustawie (obowiązują limity cenowe za 1 m2 mieszkania).
 4. Brakujący wkład własny ( tylko ta część kredytu ) będzie objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego ( BGK ). Oznacza to, że kredytobiorca nie otrzyma od Państwa Polskiego żadnego dofinansowania. Czyli będzie mógł zaciągnąć kredyt na 100% wartości inwestycji i na pełną kwotę inwestycji będzie musiał posiadać zdolność kredytową. W przypadku gdy wystąpią problemy ze spłatą kredytu po stronie kredytobiorcy, BGK przekaże kwotę gwarancji do banku obsługującego dany kredyt.
 5. Łączna wysokość objętej gwarancją części rodzinnego kredytu mieszkaniowego oraz wkładu własnego kredytobiorcy:
 • Nie może być wyższa niż 200 tys. zł. i przekroczyć kwoty stanowiącej 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest kredyt.
 • Maksymalna kwota gwarancji – 100 tys. zł.
 • Zabezpieczenie gwarancji – brak.
 • Prowizja (jednorazowa) – 1 proc. kwoty gwarancji (maksymalnie 1 tys. zł).

W ramach programu można też uzyskać dopłatę pod warunkiem powiększenia rodziny w czasie spłacania tego kredytu:

 • 20.000,- zł. – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie dziecko.
 • 60.000,- zł. – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o trzecie albo kolejne dziecko.

Jednak nie wyższej niż wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, przy czym wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego ustala się na dzień powiększenia gospodarstwa domowego.

Dofinansowanie spłaty kredytu bez wkładu własnego po urodzeniu się dziecka w ramach tzw. spłaty rodzinnej będzie realizowane za pośrednictwem ZUS, który jest odpowiedzialny za przyznawanie bonów mieszkaniowych. Beneficjent w tym przypadku nie otrzyma pieniędzy w gotówce, lecz zostaną one przelane bezpośrednio do banku, w którym spłacany jest kredyt.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony do dnia 31.12.2030r.

 

Maksymalny limit środków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym  wynosi w:

1)     2022 r. – 100.000.000,- zł;

2)     2023 r. – 200.000.000,- zł;

3)     2024 r. – 500.000.000,- zł;

4)     2025 r. – 700.000.000,- zł;

5)     2026 r. – 900 000 000 zł;

6)     2027 r. – 1.200.000.000,- zł;

7)     2028 r. – 1.400.000.000,- zł;

8)     2029 r. – 1.650.000.000,- zł;

9)     2030 r. – 1.850.000.000,- zł;

10)   2031 r. – 2.000.000.000,- zł;

11)   2032 r. – 2.150.000.000,- zł.

 

Kto będzie mógł skorzystać z programu ?

Gwarancje kredytowe na wkład własny do kredytu mieszkaniowego będą udzielane osobom spełniającym następujące warunki:

 1. Osobom bezdzietnym i posiadającym jedno dziecko, o ile nie posiadają żadnej innej nieruchomości na własność ( takiej nieruchomości nie może posiadać także żadna inna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego ).
 2. Osobom posiadającym dwoje dzieci, a osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2.
 3. Osobom posiadającym troje dzieci, a osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 75 m2
 4. Osobom posiadającym czworo dzieci, a osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 90 m2
 5. Osobom posiadającym pięcioro albo więcej dzieci, a osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego posiadają łącznie prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

 

Program Mieszkanie bez wkładu własnego dostępny jest dla singli, par, małżeństw bez dzieci oraz osób posiadających potomstwo. Wbrew pierwotnym zapowiedziom polityków ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń wiekowych dla jego beneficjentów.

 

Limity cen za m2 mieszkania

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego będzie można zaciągnąć w wyłącznie na zakup wybranych nieruchomości tzn. których cena nie przekroczy limitu określonego w ustawie. Zdaniem rządzących takie rozwiązanie ma zminimalizować ryzyko sztucznego rozdmuchiwania cen przez deweloperów oraz zniechęcić zamożne osoby do uczestnictwa w programie.

Limity cenowe za 1 m2 mieszkania ustalone są następująco:

 • W przypadku nowych mieszkań i domów kupowanych od dewelopera – cena za 1 m2 użytkowy lokalu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,3.
 • W przypadku rynku wtórnego – cena za 1 m2 użytkowy lokalu nie może być większa od kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,2.

Ustawa dopuszcza obniżenie lub wzrost wartości powyższych współczynników w drodze rozporządzenia, jeśli będzie to konieczne ze względu na warunki rynkowe.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce urealnić limity cenowe metra kwadratowego. W projekcie nowelizacji ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym resort proponuje podniesienie limitu z 1,3 do 1,4 wartości wskaźnika odtworzeniowego lokalu dla rynku pierwotnego oraz z 1,2 do 1,3 wartości wskaźnika odtworzeniowego lokalu dla rynku wtórnego.

Aktualne limity znajdą Państwo na stronie BGK w zakładceLimity cen.

 

Jakie banki biorą udział w programie?

W programie wezmą udział banki, które przystąpią do udzielania gwarantowanych kredytów mieszkaniowych, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przepisy ustawy wejdą w życie 27 maja 2022 r. Po tym okresie będzie można wskazać listę banków. Będzie ona prowadzona i udostępniana na stronie internetowej BGK w zakładce dotyczącej programu.

 

Polecam zapoznanie się z:

Kredyt hipoteczny | Czas analizy wniosków | Kwiecień 2022r.

Kredyt hipoteczny – procent zmienny czy stały

Jak długo jest ważna decyzja i umowa kredytowa ?

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl