Wakacje kredytowe 2022 i 2023

Wakacje kredytowe 2022 i 2023

W ostatnim czasie rekordowy i nieprzewidywalny wzrost inflacji spowodował, że RPP ( Rada Polityki Pieniężnej działająca przy Narodowym Banku Polskim ) już kilkukrotnie podniosła stopy procentowe do poziomu, który pamiętamy z końca 2002r. Te ostatnie podwyżki u wielu kredytobiorców, wpłynęły na problemy ze spłatą złotowych kredytów hipotecznych, oprocentowanych zmienną stopą procentową. Już teraz, wielu z nich nie ma z czego spłacać kolejnych rat kredytów.

W przypadku wzrostu raty posiadanego kredytu, która w znacznym stopniu obciąża budżet domowy, kredytobiorcy od dawna mogli skorzystać z kilku klasycznych rozwiązań np.:

 1. Wydłużenie okresu kredytowania.
 2. Negocjację z bankiem poziomu marży.
 3. Zmiana rodzaju rat z malejących na annuitetowe ( równe ).
 4. Zmiana oprocentowania zmiennego na okresowo stałe.
 5. Wakacje kredytowe.
 6. Refinansowanie kredytu do innego banku na lepszych warunkach.
 7. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – więcej na stronie BGK.

Prawie każde z powyższych rozwiązań niesie ze sobą potencjalny wzrost łącznych kosztów obsługi kredytu. Kolejna kwestia to ryzyko odrzucenia naszego wniosku przez bank. W szczególności jeżeli chodzi o obniżenie marży lub refinansowanie kredytu do innego banku wiążące się ze sprawdzeniem zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Rządową odpowiedzią na rosnące oprocentowanie kredytów hipotecznych, które u wielu kredytobiorców wpłynęło na problemy z ich spłatą jest Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Aktualnie trwają prace legislacyjne tj. w środę 6 lipca 2022r. Komisja Finansów Publicznych poparła większość poprawek Senatu. Teraz nowa ustawa trafi do Sejmu a po jej przegłosowaniu do podpisu Prezydenta.

W ramach nowych przepisów Rząd proponuje:

 • Wakacje kredytowe.
 • Finansowe wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
 • Nowy korzystniejszy wskaźnik oprocentowania kredytów. Teoretycznie, zamiast WIBOR banki będą stosować „korzystniejszy” wskaźnik oprocentowania kredytów, co pozwoli obniżyć wysokość rat kredytowych. Prace nad tą nową koncepcją trwają w trybie konsultacji z bankami. Jeśli jednak rozmowy nie przyniosą żadnego rezultatu, rząd wprowadzi zastępczy wskaźnik POLONIA i według niego wyliczana będzie wysokość rat kredytów.

Na czym polegają darmowe wakacje kredytowe w ramach nowych przepisów.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom ma wprowadzić mechanizm pomocy kredytobiorcom i przewiduje możliwość czasowego zawieszenie spłacania kredytu. Wakacje kredytowe mają zostać wprowadzone już w sierpniu 2022 roku. 

Jest to propozycja dla klientów z kredytami hipotecznymi zaciągniętymi na własny cel mieszkaniowy w złotówkach. Dodatkowe ograniczenie dotyczy umów kredytowych zawartych przed 01.07.2022r. Z pomocy nie będą mogli skorzystać klienci, którzy spłacają kredyty walutowe.

Proponowane przepisy zakładają, że zarówno w trzecim, jak i w czwartym kwartale 2022r. będzie można poinformować bank w którym mamy kredyt hipoteczny, że nie zapłacimy dwóch rat kredytowych z trzech przypadających na każdy ze wspomnianych kwartałów. W 2023r. będziemy mogli zrezygnować z płacenia po jednej racie w kwartale. W sumie więc ustawa ma pozwolić nam nie płacić aż 8 rat do końca 2023r.

Nowe przepisy zakładają, że te wakacje kredytowej mają być całkowicie darmowe tj. bank nie będzie pobierał od tej operacji żadnych opłat ani odsetek. Bank ma jakoby zapomnieć o istnieniu nawet 8 miesięcy i łącznie o ten czas wydłużyć nam okres kredytowania.

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że proponowane w nowych przepisach wakacje kredytowe mają jedną, główną zaletę tj. odroczenie płatności tych rat może pomóc w utrzymaniu płynności finansowej naszego gospodarstwa domowego w trudnych czasach. Niestety jednocześnie trzeba się liczyć z wydłużeniem okresu spłaty kredytu. Dodatkowo jednym z kluczowych warunków zgody banku na wakacje kredytowe jest terminowa obsługa kredytu. 

W ostatnim czasie wpływa do mnie coraz więcej zapytań od klientów, które dotyczą tzw. „nowych wakacji kredytowych”. Dlatego też chciałbym zwrócić Państwu uwagę na kwestie, które często nie są brane pod uwagę przy decyzji o zawieszeniu spłaty rat kredytu:

 • Informacja o skorzystaniu z wakacji kredytowych będzie trafiała do Biura Informacji Kredytowej. Na ten moment nie ma jeszcze jasnej informacji, czy skorzystanie z ustawowych wakacji od rat kredytowych może utrudnić sięgnięcie po ewentualny kolejny kredyt, czy będzie to wpływało na zdolność kredytową klienta. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmie bank w oparciu o przyjęte w danym banku kryteria. Jednak doświadczenia z okresu pandemii wskazują, że możliwy jest negatywny wpływ korzystania z wakacji na możliwość skorzystania z kolejnych produktów finansowych w bankach.
 • Wakacje kredytowe nie są umorzeniem kredytu hipotecznego, lub jego części. Przesunięte raty kapitałowe kredytobiorca będzie musiał tak czy inaczej spłacić. Zawieszone raty zostaną dodane do pierwotnego okresu kredytowania, wydłużając go o analogiczną liczbę miesięcy.
 • W okresie wakacji kredytowych kredytobiorca nie będzie płacił odsetek i rat kapitałowych. Będzie jednak ponosił koszty ubezpieczeń, czyli np.: ubezpieczenie nieruchomości, czy ubezpieczenie na życie. Skorzystanie z wakacji kredytowych może więc podnieść łączny koszt obsługi kredytu, ponieważ niektóre ubezpieczenia kredytobiorca będzie płacił dłużej.
 • Ustawowe wakacje kredytowe będą posiadały ograniczenia. Kredytobiorca spłacający więcej niż jeden kredyt hipoteczny będzie mógł złożyć wniosek o zawieszenie spłaty w ramach programu tylko w przypadku jednej umowy kredytowej. 
 • Kolejnym warunkiem jest to, że zawieszenie spłaty rat może dotyczyć tylko kredytu zaciągniętego na własne potrzeby mieszkaniowe. Nie dotyczy więc kredytów zaciąganych na mieszkanie kupione pod wynajem czy inne cele inwestycyjne.

Polecam również: Kredyt na Mieszkanie Bez Wkładu Własnego

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl