Aktualne czasy analizy wniosków o kredyty hipoteczne na dzień 01.04.2022r.

Czas analizy wniosków

Czas analizy wniosków

Nazwa banku

Podawane przez banki aktualne czasy analizy wniosków o kredyty hipoteczne

Alior

Bank podejmuje decyzję kredytową nawet po tygodniu od złożenia wniosku. Maksymalny czas weryfikacji wniosku uzależniony jest od ewentualnej konieczności dostarczenia uzupełnień lub wyjaśnień o które poprosi analityk.

Duże znaczenie mają też relacje Eksperta Kredytowego z pracownikiem banku, który przyjmuje i rejestruje wniosek klienta.

BNP Paribas

Aktualne czasy procesowe dla wniosków o kredyt hipoteczny procesowanych w procesie centralnym:

 1. Weryfikacja przesłanej dokumentacji pod względem kompletności – D+5 dni robocze
 2. Weryfikacja braków przesłanych na etap weryfikacji kompletności wniosku – D+2 dni robocze
 3. Szacunkowy czas oczekiwania na podjęcie wniosku do analizy wynosi D+1 dni roboczych*
 4. Weryfikacja braków przesłanych na poziom analityka – 5 dni kalendarzowych
 5. Akceptacja warunków do przygotowania umowy – D+1 dzień roboczy
 6. Generowanie umowy kredytowej – Umowa generowana automatycznie – umowa generowana w dniu zaakceptowania warunków do umowy i możliwa do wydruku po weryfikacji przez oddział dostarczonych dokumentów wcześniej przesłanych e-mailem do analityka. Umowa pisana manualnie (po złożeniu zamówienia) – D+2 dni robocze
 7. Uruchomienie kredytu – D+2 dni robocze.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji kredytowej to około 7 dni kalendarzowych (czas liczony od momentu gdy wniosek otrzymał status „przekazano do analizy” – wniosek zweryfikowany poprawnie pod względem kompletności przez zespół Brokerski).

Citi Handlowy

21 dni kalendarzowych.

ING

Czasy procesowe:

 • Rejestracja i bramka formalna – N+1
 • Analiza wstępna – N+5
 • Decyzja ostateczna – N+2

*N – dzień zmiany statusu lub wpływu dokumentów do banku

Bank udostępnił też klientom nowe narzędzie tzw. „Status Tracker” dzięki któremu można sprawdzić aktualny status złożonego wniosku.

Narzędzie jest dostępne na stronie banku – Status wniosku o kredyt hipoteczny.

Kliknij tutaj:

Status Tracker 

mBank

Około 21 dni kalendarzowych.

Millennium

Średni czas wydania decyzji dla aplikacji kompletnych, aktualnie wynosi jedynie 3 dni robocze.

PeKaO SA

 • Decyzja finansowa (wnioski na poziomie Centrali)  – 2 dni robocze.
 • RZH ( Regionalny Zespół Hipoteczny ) – Bramka: weryfikacja kompletności wniosku – 1 dzień roboczy.
 • RZH Wydanie opinii –  1 dzień roboczy (decyzja).
 • Wypłaty inicjalne – 1 dzień roboczy.

PKO BP

Bank podejmuje decyzję kredytową nawet po tygodniu od złożenia wniosku. Maksymalny czas weryfikacji wniosku uzależniony jest od ewentualnej konieczności dostarczenia uzupełnień lub wyjaśnień o które poprosi analityk.

Duże znaczenie mają też relacje Eksperta Kredytowego z pracownikiem banku, który przyjmuje i rejestruje wniosek klienta oraz zleca wycenę.

Santander

 1. Wydanie Formularza Informacyjnego – automat ( do 1H ), ręcznie do 2 dni roboczych.
 2. Weryfikacja ilościowa ( bramka ) – 1 dzień roboczy.
 3. Weryfikacja dokumentów załączonych do wniosku ( merytoryczna ) – 2 dni robocze.
 4. Weryfikacja braków do wniosku – 2 dni robocze.
 5. Przekazanie wniosku do decyzji ostatecznej – 3 dni robocze.
 6. Decyzja ostateczna – 11 dni roboczych.

Zapoznaj się też z: 

 1. Kredyt hipoteczny | czas analizy wniosków | Luty 2022r.
 2. Kredyt hipoteczny | czas analizy wniosków | Styczeń 2022r.
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl