Czas analizy wniosków

Czas analizy wniosków

Aktualne czasy analizy wniosków o kredyty hipoteczne na dzień 28.09.2023r.

Zapoznaj się też z: 

 1. Kredyt hipoteczny | Czas analizy wniosków | Kwiecień 2022r.
 2. Kredyt hipoteczny | czas analizy wniosków | Luty 2022r.
 3. Kredyt hipoteczny | czas analizy wniosków | Styczeń 2022r.

 

Nazwa banku

Podawane przez banki aktualne czasy analizy wniosków o kredyty hipoteczne

Alior

Z uwagi na duże zainteresowanie BK2% czas weryfikacji wniosków wydłużył się do około 2 miesięcy, od złożenia wniosku.

Maksymalny czas weryfikacji wniosku uzależniony jest od ewentualnej konieczności dostarczenia uzupełnień lub wyjaśnień o które poprosi analityk.

Duże znaczenie mają też relacje Eksperta Kredytowego z pracownikiem banku, który przyjmuje i rejestruje wniosek klienta.

BNP Paribas

Aktualne czasy procesowe dla wniosków o kredyt hipoteczny procesowanych w procesie centralnym:

 1. Weryfikacja przesłanej dokumentacji pod względem kompletności – D+5 dni robocze.
 2. Weryfikacja braków przesłanych na etap weryfikacji kompletności wniosku – D+2 dni robocze.
 3. Szacunkowy czas oczekiwania na podjęcie wniosku do analizy wynosi D+1 dni roboczych*.
 4. Weryfikacja braków przesłanych na poziom analityka – 5 dni kalendarzowych.
 5. Akceptacja warunków do przygotowania umowy – D+1 dzień roboczy.
 6. Generowanie umowy kredytowej – umowa generowana automatycznie – umowa generowana w dniu zaakceptowania warunków do umowy i możliwa do wydruku po weryfikacji przez oddział dostarczonych dokumentów wcześniej przesłanych e-mailem do analityka. Umowa pisana manualnie (po złożeniu zamówienia) – D+2 dni robocze.
 7. Uruchomienie kredytu – D+2 dni robocze.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji kredytowej to około 7 dni kalendarzowych (czas liczony od momentu gdy wniosek otrzymał status „przekazano do analizy” – wniosek zweryfikowany poprawnie pod względem kompletności przez zespół Brokerski).

Bank Polskiej Spółdzielczości

Bank stara się podejmować decyzje kredytowe w oparciu o kompletne wnioski w 21 dni kalendarzowych.

Tak sam termin dotyczy wniosków na BK2%

Citi Handlowy

21 dni kalendarzowych.

ING

Czasy procesowe:

 • Rejestracja i bramka formalna – N+1
 • Analiza wstępna – N+5
 • Decyzja ostateczna – N+4

*N – dzień zmiany statusu lub wpływu dokumentów do banku

Bank udostępnił też klientom nowe narzędzie tzw. „Status Tracker” dzięki któremu można sprawdzić aktualny status złożonego wniosku.

Narzędzie jest dostępne na stronie banku pod adresem:

Kliknij link: Status Tracker 

mBank

Około 21 dni kalendarzowych.

Millennium

Średni czas wydania decyzji dla aplikacji kompletnych, aktualnie wynosi 7 dni roboczych.

PeKaO SA

Z uwagi na duże zainteresowanie BK2% czas weryfikacji wniosków wydłużył się do około 3 miesięcy, od złożenia wniosku.

 • Decyzja finansowa (wnioski na poziomie Centrali)  – 10 dni roboczych.
 • RCH ( Regionalne Centrum Hipoteczne ) – Bramka: weryfikacja kompletności wniosku – do 7 dni roboczych.
 • RCH – wydanie decyzji –  nawet do 3 miesięcy.
 • Wypłaty kredytów – nawet do miesiąca !!!

PKO BP

Z uwagi na duże zainteresowanie BK2% czas weryfikacji wniosków wydłużył się do około 2 miesięcy, od złożenia wniosku.

Decyzje dla wniosków poza programem BK2% podejmowane są szybciej.

Santander

 1. Wydanie Formularza Informacyjnego – automat ( do 1H ), ręcznie do 2 dni roboczych.
 2. Weryfikacja ilościowa ( bramka ) – 1 dzień roboczy.
 3. Weryfikacja dokumentów załączonych do wniosku ( merytoryczna ) – 4 dni robocze.
 4. Weryfikacja ewentualnych braków do wniosku – 2 dni robocze.
 5. Przekazanie wniosku do decyzji ostatecznej – 2 dni robocze.
 6. Decyzja ostateczna (czas oczekiwania liczony od statusu wniosku: przekazanie do podjęcia decyzji) – 7 dni roboczych.
 7. Przygotowanie i przekazanie decyzji kredytowej i wzoru umowy – 2 dni robocze.
 8. Realizacja wyceny zleconej za pośrednictwem banku – 8 dni roboczych.

 

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl