Decyzja kredytowa

Decyzja kredytowa

Na początku 2014r. Parlament Europejski z Radą Europy zobowiązały państwa członkowskie Unii Europejskiej w formie dyrektywy do wdrożenia jednolitych zasad regulujących rynek kredytów hipotecznych. Zgodnie z tymi zaleceniami w dniu 22.07.2017r. weszła w życie Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa o kredycie hipotecznym, gdyż tak w skrócie jest nazywana, wprowadziła i wiele istotnych zmian w zasadach i procesie przyznawania kredytów hipotecznych oraz bardzo istotne obowiązki informacyjne leżące po stronie banków i pośredników.

Najistotniejsze zmiany opisałem w artykule:

Ustawa o kredycie hipotecznym

W tym artykule zamierzam poruszyć kwestię podjęcia przez bank decyzji kredytowej i jej ważności oraz jak długo można zwlekać z podpisaniem umowy kredytowej.

Zapisy nowej ustawy o kredycie hipotecznym przewidują, że banki powinny podjąć decyzję kredytową i przekazać ją klientowi na tzw. trwałym nośniku w dwudziestym pierwszym dniu od dnia otrzymania wniosku kredytowego. Zamiar ustawodawcy związany z uregulowaniem zbyt długiego procesowania wniosków przez niektóre banki był słuszny. Niestety jak to zwykle bywa adresaci tego zapisu czyli banki w obawie, że nie zdążą podjąć decyzji kredytowej przed upływem 21 dni znalazły wyjście z tej sytuacji. Niektóre banki zmieniły dotychczasowy proces kredytowy i wprowadziły w nim nowy etap określany mianem pre-wniosku, nazywając dotychczasowe wnioski kredytowe w różny sposób:

  • Wniosek o udzielenie informacji o kredycie – Millennium.
  • Wniosek o określenie wstępnych warunków kredytu hipotecznego – Santander.

Tzw. pre-wniosek oznacza konieczność załączenia do niego kompletu dokumentów, na podstawie których dany bank przeprowadzi analizę i wyda wstępną ocenę kredytową. Po otrzymaniu wstępnej oceny kredytowej należy dostarczyć do banku wymagane uzupełnienia / warunki i podpisane przez klientów załączniki np. wniosek o zawarcie umowy kredytowej, formularz informacyjny. Po zakończeniu etapu wstępnej oceny kredytowej należy się liczyć z tym, że bank będzie chciał jeszcze zlecić wycenę przedmiotu kredytowania lub poprosi klienta o dostarczenie operatu szacunkowego. Dopiero po wydaniu wstępnej oceny kredytowej i otrzymaniu wyceny banki zaczynają liczyć 21 dni do wydania decyzji ostatecznej. Oczywiście banki mogą wydać ostateczną decyzję kredytową przed upływem 21 dni od złożenia wniosku ale zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą mieć na to zgodę klienta.

Zapoznaj się z artykułem:

Kredyt hipoteczny – czas analizy wniosków

W zależności od procedury jaką stosują banki przy wydawaniu decyzji kredytowej możemy rozróżnić proces:

  • jednoetapowy – od razu podejmowana jest ostateczna decyzja kredytowa w której analityk podaje warunki cenowe oraz określa jakie dokumenty należy dostarczyć aby móc podpisać umowę kredytową,
  • dwuetapowy – polega on na podjęciu decyzji wstępnej / wstępnej oceny kredytowej a w późniejszym etapie analizy, decyzji ostatecznej.

W obu przypadkach ostateczna decyzja kredytowa może zawierać warunki, które wnioskodawca musi spełnić przed przygotowaniem przez bank umowy kredytowej np. dostarczenie dodatkowych dokumentów, wyjaśnienie wątpliwych kwestii, opłata za wycenę przedmiotu kredytowania itp. Dostarczenie tych dodatkowych dokumentów w określonym przez bank terminie jest bardzo istotne. Bank nie będzie w nieskończoność czekał aż klient je dostarczy gdyż wiąże się to z utratą ważności dostarczonych wcześniej dokumentów lub zwiększeniem ryzyka kredytowego. Dlatego niedostarczenie tych uzupełnień we skazanym przez bank terminie spowoduje utratę ważności decyzji kredytowej.

Każda decyzja kredytowa zawiera warunki do uruchomienia kredytu, które trzeba dostarczyć / spełnić w przewidzianym procedurą bankową czasie. W przeciwnym razie bank odmówi nam uruchomienia kredytu, powołując się na niedotrzymanie wskazanych w umowie kredytowej terminów.

Zachęcam do zapoznania się z artykułem:

Jak długo jest ważna decyzja i umowa kredytowa ?
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl