Jak długo jest ważna decyzja i umowa kredytowa ?

Jak długo jest ważna decyzja i umowa kredytowa ?

Decyzja kredytowa to deklaracja banku o możliwości udzielenia kredytu i wydawana jest po analizie dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej kredytobiorcy, jak i przedmiotu finansowania oraz zabezpieczeń kredytu.

Czas wydania decyzji kredytowej zależy od sprawności operacyjnej banku. Może to trwać od kilku dni do ponad miesiąca. Często ten czas może być wydłużony z powodu promocji w danym banku, nawet jeżeli był on najszybszy na rynku. W takim przypadku więcej klientów składa wnioski kredytowe i w konsekwencji musimy liczyć się z dłuższym oczekiwaniem. Na ogół decyzja kredytowa ważna jest od 1 do 3 miesięcy w zależności od procedur w danym banku.

W zależności od procedury jaką stosują banki przy wydawaniu decyzji kredytowej możemy rozróżnić proces:

  • jednoetapowy – od razu podejmowana jest ostateczna decyzja kredytowa w której analityk podaje warunki cenowe oraz określa jakie dokumenty należy dostarczyć aby móc podpisać umowę kredytową,
  • dwuetapowy – polega on na podjęciu decyzji wstępnej a w późniejszym etapie analizy, decyzji ostatecznej.

W obu przypadkach ostateczna decyzja kredytowa może zawierać warunki, które wnioskodawca musi spełnić przed przygotowaniem przez bank umowy kredytowej np. dostarczenie dodatkowych dokumentów, wyjaśnienie wątpliwych kwestii, opłata za wycenę przedmiotu kredytowania itp. Dostarczenie tych dodatkowych dokumentów w określonym przez bank terminie jest bardzo istotne. Bank nie będzie w nieskończoność czekał aż klient je dostarczy gdyż wiąże się to z utratą ważności dostarczonych wcześniej dokumentów lub zwiększeniem ryzyka kredytowego. Dlatego niedostarczenie tych uzupełnień we skazanym przez bank terminie spowoduje utratę ważności decyzji kredytowej.

Długość ważności decyzji kredytowej obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela – do pobrania: Ważność decyzji kredytowej – 2020.09.10

Każda decyzja kredytowa zawiera warunki do uruchomienia kredytu, które trzeba dostarczyć / spełnić w przewidzianym procedurą bankową czasie. W przeciwnym razie bank odmówi nam uruchomienia kredytu, powołując się na niedotrzymanie wskazanych w umowie kredytowej terminów.

Długość ważności umowy kredytowej a raczej czas jaki mamy na uruchomienie kredytu obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela – do pobrania: Ważność umowy kredytowej – 2020.09.10

Artykuły powiązane:

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl