Aktualne czasy analizy wniosków o kredyty hipoteczne na dzień 09.01.2022r.
Czas analizy wniosków

Czas analizy wniosków

Nazwa banku

Podawane przez banki aktualne czasy analizy wniosków o kredyty hipoteczne

Alior

Bank podejmuje decyzję kredytową nawet po tygodniu od złożenia wniosku. Maksymalny czas weryfikacji wniosku uzależniony jest od ewentualnej konieczności dostarczenia uzupełnień lub wyjaśnień o które poprosi analityk.

Duże znaczenie mają też relacje Eksperta Kredytowego z pracownikiem banku, który przyjmuje i rejestruje wniosek klienta.

BNP Paribas

Aktualne czasy procesowe dla wniosków o kredyt hipoteczny procesowanych w procesie centralnym:

 1. Weryfikacja przesłanej dokumentacji pod względem kompletności – D+2 dni robocze.
 2. Weryfikacja braków przesłanych na etap weryfikacji kompletności wniosku – D+1 dni robocze.
 3. Szacunkowy czas oczekiwania na podjęcie wniosku do analizy wynosi D+5 dni roboczych.
 4. Weryfikacja braków przesłanych na poziom analityka – 5 dni kalendarzowych.
 5. Akceptacja warunków do przygotowania umowy – D+1 dzień roboczy.
 6. Generowanie umowy kredytowej: umowa generowana automatycznie – umowa generowana w dniu zaakceptowania warunków do umowy i możliwa do wydruku po weryfikacji przez oddział dostarczonych dokumentów wcześniej przesłanych e-mailem do analityka – umowa pisana manualnie (po złożeniu zamówienia) – D+2 dni robocze
 7. Uruchomienie kredytu – D+2 dni robocze.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji kredytowej to około 7 dni kalendarzowych (czas liczony od momentu gdy wniosek otrzymał status „przekazano do analizy” – wniosek zweryfikowany poprawnie pod względem kompletności przez zespół Brokerski).

Citi Handlowy

21 dni kalendarzowych.

ING

Czasy procesowe:

 • Rejestracja i bramka formalna – N+1
 • Analiza wstępna – N+9
 • Decyzja ostateczna – N+2

*N – dzień zmiany statusu lub wpływu dokumentów.

Bank udostępnił też klientom nowe narzędzie tzw. „Status Traker” dzięki któremu można sprawdzić aktualny status złożonego wniosku.

Narzędzie jest dostępne na stronie banku:

https://forms.ing.pl/DETeWniosekWormsExt/wizardwfb.aspx?path=T3_MI-EndUserWormsExt-CAWK-STR_PRED&bankId=6&profileId=4&c=1

mBank

Około 21 dni kalendarzowych.

Millennium

1.      Proces #Hipoexpress – 3 DNI ROBOCZE DO DECYZJI!,

Są to aplikacje spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • cel kredytu – zakup nieruchomości na rynku wtórnym: lokal/remont/garaż/miejsce parkingowe,
 • rodzaj dochodu wszystkich kredytobiorców – umowa o pracę,
 • aplikacja z załączonym operatem własnym klienta lub e-operatem.

Weryfikacja kompletności wniosku D+0

Uzupełnienia do wniosków niekompletnych D+1

Weryfikacja operatu szacunkowego w Zespole Wyceny Zabezpieczeń D+0

Analiza kredytowa D+0

2.     Szybka ścieżka – 3 DNI ROBOCZE DO DECYZJI!

Priorytet jest nadawany po weryfikacji kompletności wniosku na bramce dla aplikacji spełniających poniższe kryteria.

 • aplikacja z dołączonym e-operatem,
 • dokumenty zostały podpisane poprzez SMS,
 • Klient zainstalował i zalogował się do aplikacji mobilnej banku aby uzyskać dostęp do usługi o statusie swojego wniosku o kredyt hipoteczny,
 • wniosek musi być kompletny (nie zawierał braków na etapie koordynatora).

 Weryfikacja kompletności wniosku D+0

 Uzupełnienia do wniosków niekompletnych D+1

 Weryfikacja operatu szacunkowego w Zespole Wyceny Zabezpieczeń D+0

 Analiza kredytowa D+0

3.      Standardowa ścieżka – 6 DNI ROBOCZE DO DECYZJI!

Kompletny wniosek z załączonym e-operatem/operatem własnym klienta  

 • Weryfikacja kompletności wniosku D+0.
 • Uzupełnienia do wniosków niekompletnych D+1.
 • Weryfikacja operatu szacunkowego w Zespole Wyceny Zabezpieczeń D+4.
 • Analiza kredytowa D+0.

PeKaO SA

 • Decyzja finansowa (wnioski na poziomie Centrali)  – 7 dni roboczych.
 • RZH ( Regionalny Zespół Hipoteczny ) – Bramka: weryfikacja kompletności wniosku – 1 dzień roboczy.
 • RZH Wydanie opinii –  1 dzień roboczy (decyzja).
 • Wypłaty inicjalne – 1 dzień roboczy.

PKO BP

Bank podejmuje decyzję kredytową nawet po tygodniu od złożenia wniosku. Maksymalny czas weryfikacji wniosku uzależniony jest od ewentualnej konieczności dostarczenia uzupełnień lub wyjaśnień o które poprosi analityk.

Duże znaczenie mają też relacje Eksperta Kredytowego z pracownikiem banku, który przyjmuje i rejestruje wniosek klienta.

Santander

 1. Wydanie Formularza Informacyjnego – automat ( do 1H ), ręcznie do 2 dni roboczych.
 2. Weryfikacja ilościowa ( bramka ) – 2 dni robocze.
 3. Weryfikacja dokumentów załączonych do wniosku ( merytoryczna ) – 4 dni robocze.
 4. Weryfikacja braków do wniosku – 4 dni robocze.
 5. Przekazanie wniosku do decyzji ostatecznej – 3 dni robocze.
 6. Decyzja ostateczna – 8 dni roboczych.

Przeczytaj też:

Jak długo jest ważna decyzja i umowa kredytowa ?

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl