Jak długo jest ważna decyzja i umowa kredytowa ?

Jak długo jest ważna decyzja i umowa kredytowa ?

Decyzja kredytowa to deklaracja banku o możliwości udzielenia kredytu i wydawana jest po analizie dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej kredytobiorcy, jak i przedmiotu finansowania oraz zabezpieczeń kredytu.

Czas wydania decyzji kredytowej zależy od sprawności operacyjnej banku. Może to trwać od kilku dni do ponad miesiąca. Często ten czas może być wydłużony z powodu promocji w danym banku, nawet jeżeli był on najszybszy na rynku. W takim przypadku więcej klientów składa wnioski kredytowe i w konsekwencji musimy liczyć się z dłuższym oczekiwaniem. Na ogół decyzja kredytowa ważna jest od 1 do 3 miesięcy w zależności od procedur w danym banku.

W zależności od procedury jaką stosują banki przy wydawaniu decyzji kredytowej możemy rozróżnić proces:

  • jednoetapowy – od razu podejmowana jest ostateczna decyzja kredytowa w której analityk podaje warunki cenowe oraz określa jakie dokumenty należy dostarczyć aby móc podpisać umowę kredytową,
  • dwuetapowy – polega on na podjęciu decyzji wstępnej a w późniejszym etapie analizy, decyzji ostatecznej.

W obu przypadkach ostateczna decyzja kredytowa może zawierać warunki, które wnioskodawca musi spełnić przed przygotowaniem przez bank umowy kredytowej np. dostarczenie dodatkowych dokumentów, wyjaśnienie wątpliwych kwestii, opłata za wycenę przedmiotu kredytowania itp. Dostarczenie tych dodatkowych dokumentów w określonym przez bank terminie jest bardzo istotne. Bank nie będzie w nieskończoność czekał aż klient je dostarczy gdyż wiąże się to z utratą ważności dostarczonych wcześniej dokumentów lub zwiększeniem ryzyka kredytowego. Dlatego niedostarczenie tych uzupełnień we skazanym przez bank terminie spowoduje utratę ważności decyzji kredytowej.

Poniżej przedstawiam jak długo jest ważna decyzja kredytowa w poszczególnych bankach.

UWAGA ! Podane w poniższym zestawieniu informacje są ważne na dzień 03.01.2023r.

Nazwa Banku Ważność decyzji kredytowej

Kiedy należy podpisać umowę kredytową po podjęciu przez bank decyzji kredytowej

– poniżej podano dni kalendarzowe

Alior Bank 30 dni.

Istnieje możliwość prolongowania ważności decyzji do maks.

90 dni od daty pierwotnej decyzji.

BNP Paribas Bank Polska 30 dni
BOŚ 60 dni
BPS 90 dni
Citi Bank Handlowy 45 dni
ING Informacja wstępna ważna jest 30 dni

  • przy oprocentowaniu zmiennym – decyzja ostateczna ważna jest 90 dni
  • przy oprocentowaniu stałym – decyzja ostateczna ważna jest 30 dni
mBank 35 dni – decyzja przedwstępna

20 dni – decyzja ostateczna

Millennium 35 dni
PeKaO SA
  • 60 dni – decyzja finansowa
  • 30 dni – decyzja kredytowa (jednak nie dłużej niż ważność decyzji finansowej)
PKO BP 90 dni
Santander 40 dni

Każda decyzja kredytowa zawiera warunki do uruchomienia kredytu, które trzeba dostarczyć / spełnić w przewidzianym procedurą bankową czasie. W przeciwnym razie bank odmówi nam uruchomienia kredytu, powołując się na niedotrzymanie wskazanych w umowie kredytowej terminów.

Poniżej przedstawiam jak długo jest ważna umowa kredytowa tj. ile mamy czasu na uruchomienie kredytu.

UWAGA ! Podane w poniższym zestawieniu informacje są ważne na dzień 03.01.2023r.

Nazwa Banku Ważność umowy kredytowej

Kiedy należy uruchomić kredyt lub jego pierwszą transzę po podpisaniu umowy

– poniżej podano dni kalendarzowe

Alior Bank 90 dni
BNP Paribas Bank w każdym przypadku ustala czas ważności umowy na podstawie terminów wypłat zawartych w akcie notarialnym. Maks. w ciągu 12 mies. od podpisania umowy powinna nastąpić wypłata
BOŚ 60 dni (chyba, że termin jest określony w harmonogramie)
BPS 60 dni
Citi Bank Handlowy 60 dni
ING
  • przy oprocentowaniu zmiennym – 180 dni
  • przy oprocentowaniu stałym – 60 dni
mBank 70 dni
Millennium Kredyt musi być uruchomiony w ciągu 60 dni liczonych od dnia wygenerowania umowy przez analityka a nie od dnia jej podpisania przez klienta. Podpisanie umowy musi odbyć się w okresie ważności decyzji kredytowej
PeKaO SA 90 dni
PKO BP Wypłata I transzy bądź całego kredytu powinna nastąpić w terminie 120 dni od wydania decyzji.

Można ten termin wydłużać w drodze płatnego aneksu – wtedy bank może wydłużyć ten czas maksymalnie o kolejne 90 dni.

Santander 90 dni

Artykuły powiązane:

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl