Czy to koniec z podatkiem PCC

Nowe przepisy dotyczące PCC ( Podatek od Czynności Cywilnoprawnych ), obowiązujące od 31.08.2023r. to kolejny krok Rządu Polskiego mający na celu pobudzenie rynku mieszkaniowego oraz pomoc młodym osobom w nabyciu pierwszego mieszkania lub domu. Zgodnie z nowymi przepisami osoby nabywające pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny, na rynku wtórnym, nie zapłacą podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czym jest podatek PCC

To danina, którą należy opłacić od dokonania czynności prawnych, które nie zostały obciążone podatkiem VAT. Zobowiązany jest ją zapłacić podatnik za dokonanie niektórych transakcji w obrocie gospodarczym. Należy ją opłacić w przypadku zawierania na terenie Polski transakcji, których przedmiotem są rzeczy lub prawa majątkowe znajdujące się w Polsce lub za granicą, ale ich nabywcą jest osoba zamieszkująca lub podmiot posiadający siedzibę w Polsce.

 

Więcej o podatku PCC na stronie gov.pl: https://www.biznes.gov.pl/pl/Podatek/PCC

 

Do tej pory stawka podatku od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym wynosiła 2%. Należy też pamiętać, że PCC nie płaci się przy nieruchomościach nabywanych na rynku pierwotnym.

Zmiana przepisów podatkowych w omawianym zakresie ma jednak swoje ciemne strony gdyż istnieje pewna grupa osób, które mogą sporo stracić. Mowa tutaj o osobach, które planują zakup szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego lub domu. W takich przypadkach stawka PCC zostanie podniesiona z 2% do 6%. Ta część regulacji wejdzie jednak w życie nieco później i będzie obowiązywała od 2024r.

Nowe uregulowania dotyczące ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziły zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży, której przedmiotem jest:

  • prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Zwolnienie przysługuje, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, a żadnej z nich, w dniu zakupu prawa do mieszkania lub domu nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało, żadne z tych praw ani udział w tych prawach.

Wyjątek dotyczy osób, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają lub przed tym dniem posiadały udział w takich prawach, ale jego wysokość nie przekracza lub nie przekraczała 50% i został on nabyty w drodze dziedziczenia. W tym przypadku takie osoby mogą także skorzystać ze zwolnienia.

 

Zachęcam również do zapoznania się z artykułami: 

  1. Pierwsze Mieszkanie – Bezpieczny Kredyt 2%
  2. Kredyt na Mieszkanie Bez Wkładu Własnego
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl