Czy to koniec z podatkiem PCC

Nowe przepisy dotyczące PCC ( Podatek od Czynności Cywilnoprawnych ), obowiązujące od 31.08.2023r. to kolejny krok Rządu Polskiego mający na celu pobudzenie rynku mieszkaniowego oraz pomoc młodym osobom w nabyciu pierwszego mieszkania lub domu. Zgodnie z nowymi przepisami osoby nabywające pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny, na rynku wtórnym, nie zapłacą podatku od czynności cywilnoprawnych.

Czym jest podatek PCC – to danina, którą należy opłacić od dokonania czynności prawnych, które nie zostały obciążone podatkiem VAT. Zobowiązany jest ją zapłacić podatnik za dokonanie niektórych transakcji w obrocie gospodarczym. Należy ją opłacić w przypadku zawierania na terenie Polski transakcji, których przedmiotem są rzeczy lub prawa majątkowe znajdujące się w Polsce lub za granicą, ale ich nabywcą jest osoba zamieszkująca lub podmiot posiadający siedzibę w Polsce.

 

Więcej o podatku PCC na stronie gov.pl: https://www.biznes.gov.pl/pl/Podatek/PCC

 

Do tej pory stawka podatku od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym wynosiła 2%. Należy też pamiętać, że PCC nie płaci się przy nieruchomościach nabywanych na rynku pierwotnym.

Zmiana przepisów podatkowych w omawianym zakresie ma jednak swoje ciemne strony gdyż istnieje pewna grupa osób, które mogą sporo stracić. Mowa tutaj o osobach, które planują zakup szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego lub domu. W takich przypadkach stawka PCC zostanie podniesiona z 2% do 6%. Ta część regulacji wejdzie jednak w życie nieco później i będzie obowiązywała od 2024r.

Nowe uregulowania dotyczące ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziły zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży, której przedmiotem jest:

  • prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Zwolnienie przysługuje, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, a żadnej z nich, w dniu zakupu prawa do mieszkania lub domu nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało, żadne z tych praw ani udział w tych prawach.

Wyjątek dotyczy osób, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają lub przed tym dniem posiadały udział w takich prawach, ale jego wysokość nie przekracza lub nie przekraczała 50% i został on nabyty w drodze dziedziczenia. W tym przypadku takie osoby mogą także skorzystać ze zwolnienia.

 

Zachęcam również do zapoznania się z artykułami: 

  1. Pierwsze Mieszkanie – Bezpieczny Kredyt 2%
  2. Kredyt na Mieszkanie Bez Wkładu Własnego
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl