Propozycje nowelizacji ustaw MdM i o gospodarce nieruchomościami

Propozycje nowelizacji ustaw MdM i o gospodarce nieruchomościami

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. propozycją nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi oraz projektem zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Propozycja zmian w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi zawiera pakiet rozwiązań prorodzinnych, w tym ułatwiających kupno mieszkania osobom lub rodzinom z trójką dzieci. Do tej pory z tego wsparcia państwa najczęściej korzystali single i małżeństwa bezdzietne.

Jedna z ważniejszych propozycji zakłada, że rodziny i osoby samotne z co najmniej trójką dzieci, chcące skorzystać z programu, nie będą ograniczone limitem wieku 35 lat. Aktualnie ustawa nakłada ograniczenie wiekowe w programie MdM – maksymalnie 35 lat.

W projekcie zapisano też szereg innych rozwiązań prorodzinnych, w tym m.in.: finansowe wsparcie państwa w przypadku rodzin lub osób z dwójką dzieci ma wzrosnąć z 15 proc. do 20 proc. tzw. wartości odtworzeniowej mieszkania. Rodzina lub osoba z trójką dzieci otrzyma 30 proc. tej wartości.

Jak wynika z danych za 2014 r., czyli pierwszego roku funkcjonowania programu:

  • najliczniejszą grupą jego beneficjentów były osoby samotne ( 52,03 proc. umów zawartych na dofinasowanie zakupu mieszkania ).
  • Małżeństwa bezdzietne stanowiły drugą co do wielkości grupę beneficjentów – 24,59 proc.
  • Na ogólną sumę 13 968 zawartych umów kredytowych, tylko 37 z nich dotyczyło małżeństw z co najmniej trójką dzieci ( 0,26 proc. wszystkich zawartych umów ).

Realizację programu Mieszkanie dla Młodych przewidziano na pięć lat – od 2014 do 2018 roku. Ustawa budżetowa przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę dofinansowań. Tegoroczny limit wynosi 715 mln zł, z czego wykorzystano już ok. 22 proc., licząc na podstawie złożonych na ten rok wniosków.

Rada Ministrów zajmie się ponadto projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest usprawnienie pozyskiwania danych z rynku oraz ogłaszanie przez GUS wskaźników zmian cen na rynku nieruchomości.

Zgodnie z projektem wskaźniki zmian cen nieruchomości będą ogłaszane przez Prezesa GUS dla poszczególnych rodzajów nieruchomości, w podziale na województwa i nie później niż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kwartału, którego te wskaźniki dotyczą. Polska musi regularnie przekazywać Eurostatowi – unijnemu urzędowi statystycznemu – kwartalne wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych. Zobowiązują nas do tego regulacje Komisji UE.

Źródło: LEX ( PAP )

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl