MdM

MdM

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zadecydowało o wprowadzeniu zmian w programie Mieszkanie dla Młodych ( MdM ). Planowane zmiany poszerzają zakres programu i wprowadzają szereg istotnych modyfikacji. Na dzień dzisiejszy proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez Sejm i ustawa została przekazana do Senatu.

Najważniejsze planowane zmiany to:

 1. Możliwość zakupu lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym

Obecnie, program Mieszkanie dla Młodych umożliwiają jedynie zakup mieszkania z rynku pierwotnego, bądź budowę domu systemem gospodarczym. Planowana nowelizacja ma poszerzyć zakres programu o domy i mieszkania z rynku wtórnego. Dofinansowaniem będzie można też objąć mieszkania powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy bądź adaptacji  (jeśli przez owe działania powstaną nowe, samodzielne lokale mieszkalne ).

Wprowadzenie możliwości dofinansowania wkładu własnego na zakup nieruchomości z rynku wtórnego będzie ułatwieniem dla wielu rodzin. Sytuacja może być szczególnie korzystna dla beneficjentów zamieszkujących mniejsze miasta, w których liczba nowych mieszkań jest bardzo ograniczona ( bądź nie ma ich wcale ).

Mnożnik używany do wyliczenia wartości limitów cenowych na rynku wtórnym ma wynosić 0,9 wartości odtworzeniowej. Dla porównania, w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego stosuje się mnożnik o wartości 1,1.

 1. Większa pomoc dla rodzin wielodzietnych

Istotne zmiany dotyczą sposobu dofinansowania dla rodzin wychowujących przynajmniej trójkę dzieci:

 • te rodziny nie będą musiały spełniać kryterium wiekowego – obecnie górna granica wynosi 35 lat,
 • dodatkowym udogodnieniem będzie zniesienie ograniczenia nieposiadania pierwszego mieszkania,
 • kolejna zmiana dotycząca rodzin z trójką dzieci polega na zwiększeniu metrażu objętego dofinansowaniem rządowym. Dotychczas dopłata liczona była do 50 m2. Projekt nowelizacji zwiększa powyższy limit do 65 m2.

Zmiana ma dotyczyć też samej wartość dofinansowania. Beneficjenci wychowujący dzieci będą mogli liczyć na:

 • 15% kwoty dofinansowania – w przypadku rodziny wychowującej jedno dziecko,
 • 20% kwoty dofinansowania – w przypadku rodziny wychowującej dwójkę dzieci ( obecnie limit dofinansowania wynosi 15% ),
 • 30% kwoty dofinansowania – w przypadku rodziny wychowującej przynajmniej trójkę dzieci ( obecnie dofinansowanie wynosi 15% ).
 1. Poszerzenie kręgu współkredytobiorców

Do tej pory było tak, że w przypadku gdy uprawniony / uprawnieni ( singiel / małżeństwo ) do skorzystania z programu MdM nie posiadali zdolności kredytowej mogli im w tym pomóc rodzice, rodzeństwo, zstępni, wstępni, ojczymowie, macochy. Po nowelizacji ustawy tj. według nowych zasad, współkredytobiorcą będzie mogła zostać każda osoba wskazana przez uprawnionego / beneficjenta programu MdM.

 1. Zakup lokalu mieszkalnego ze spółdzielni mieszkaniowej

Obecnie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu mieszkania spółdzielczego, ale tylko wtedy, gdy inwestycja realizowana przez spółdzielnię mieszkaniową została już zakończona i rozliczona oraz jest znana ostateczna cena tego mieszkania.

Nowelizacja ustawy MdM zakłada także możliwość zakupu mieszkania spółdzielczego, którego budowa nie została jeszcze ukończona. Dofinansowaniem mają zostać objęci członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania, oraz na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania.

 1. Ograniczenie wcześniejszej spłaty i nadpłaty

Jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci całość lub część kredytu – w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie – będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego.

Nowelizacja programu Mieszkanie dla Młodych ma zwiększyć grono potencjalnych beneficjentów. Do tej pory z dopłat MdM mogli skorzystać jedynie single, osoby samotnie wychowujące dzieci, a także rodziny w związku małżeńskim. Po nowelizacji z programu skorzystają także pary niezwiązane związkiem małżeńskim (np. związki partnerskie, narzeczeństwa). Po zawarciu związku małżeńskiego zaistnieje także możliwość przepisania części lokalu na współmałżonka. Nie będzie się to wiązało z żadnymi niedogodnościami wynikającymi z zasad MdM. Do tej pory beneficjent który przepisał część lokalu na współmałżonka musiał zwrócić część ( a czasem także całość ) dofinansowania. Nie trudno się domyślić, że była to niekorzystna sytuacja dla par, które zdecydowały się na zawarcie związku małżeńskiego.

Poniżej link do strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z informacją o planowanych zmianach:

Obecnie projekt ustawy trafił do senatu. Status przebiegu procesu legislacyjnego można znaleźć pod linkiem:

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl