Program Mieszkanie dla Młodych

Program Mieszkanie dla Młodych

W pierwszym roku obowiązywania programu Mieszkanie dla Młodych nie udało się wykorzystać nawet połowy przeznaczonych na niego środków. Problem od początku były wprowadzone w programie limity cen mieszkań, które odbiegały od tych oferowanych na rynku.

To, że limit na 2014r. nie zostanie wykorzystany było oczywiste od początku, ponieważ konstrukcja programu uniemożliwiała jego wykorzystanie. Jak wynika z danych BGK, do końca listopada na podstawie przekazanych do banku wniosków udało się wykorzystać 210,9 mln zł, czyli nieco ponad 35 proc. z zaplanowanych 600 mln zł dopłat. Należy jednak podkreślić, że program MdM będzie trwał do 2018r., więc jest jeszcze czas na poprawę wskaźników. Niestety ustawa dotycząca MdM zawiera takie zapisy, które uniemożliwiały wykorzystanie środków w całości. Chodzi przede wszystkim o niedostosowanie limitów cenowych obowiązujących w poszczególnych regionach Polski do cen oferowanych przez deweloperów.

Poniżej podaję informację miesięczną o poziomie wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielenie finansowego wsparcia w ustawie budżetowej oraz o poziomach wykorzystania kwot limitów środków dla kolejnych lat według stanu na koniec każdego miesiąca. Informacja według stanu na dzień 31.12.2014r. o poziomie wykorzystania kwoty maksymalnego limitu środków, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ( Dz. U. z 2013r., poz. 1304 )

Tabela - MDM2

Źródło: BGK

Nadal najwięcej dostępnych mieszkań w ramach programu MdM jest w województwie pomorskim, łódzkim i wielkopolskim. Istnieją jednak regiony Polski, w których sytuacja nie poprawiła się, nawet po podwyższeniu limitów cenowych. Tak jest przykładowo w Krakowie, gdzie dostępnych jest tylko 7 proc. mieszkań z rynku pierwotnego. Analitycy oceniają, że poziom wykorzystania środków nie wzrośnie znacząco w najbliższym czasie, gdyż nie są zapowiadane zmiany w sposobie obliczania i ustalania limitów cenowych. Przewiduje się, że limity cenowe nadal będą znacząco odstawać od realiów rynkowych. To właśnie limity wpłyną na to, czy program dopłat będzie sukcesem. Na progi cenowe nie ma wpływu finansujący program BGK, ustalają go wojewodowie na podstawie danych GUS-u. i na razie nie widać zwiastunów lepszego dostosowania limitów do oferty na rynku.

Przy obecnym niedopasowaniu limitów do cen rynkowych obserwowane są dwa zjawiska:

 • jeżeli limit jest bliższy cenom rynkowym, deweloperzy rzadziej dostosowują swoją ofertę do programu. Dla nabywców atrakcyjna jest wtedy nie tyle sama niska cena, ile możliwość uzyskania dopłaty. Program MdM w tych miastach wpływa przede wszystkim na zaplanowaną grupę docelową, czyli młodych nabywców.
 • jeżeli ceny rynkowe są znacznie wyższe niż limit w programie, dla nabywców atrakcyjna jest już sama cena, a nie tylko dopłata. Dlatego zainteresowanie zakupem mieszkań kwalifikowanych do dopłat zgłaszają nie tylko młodzi Polacy, lecz także inni klientów, którzy na dopłatę nie mogą liczyć.

Wiele wskazuje na to, że w 2015 roku z wykorzystaniem limitu przeznaczonego na dopłaty w ramach programu MdM będzie nieco lepiej. Sprzyjać temu będzie wzrost wymaganego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, budowa mieszkań, które zmieszczą się w limitach cenowych. Być może popularność Mieszkania dla Młodych wzrośnie również dzięki zmianom w jego założeniach.

Projekt zmian w ramach ustawy o MdM zakłada m.in.:

 • umożliwienie finansowania preferencyjnym kredytem mieszkań budowanych przez spółdzielnie. W planach jest również ułatwienie uzyskania finansowania w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera, który sam zaciągnął kredyt na budowę.
 • rozpatrywana jest również propozycja pozwolenia rodzinom z przynajmniej trojgiem dzieci na uzyskanie dopłaty, nawet gdy będą kupowali mieszkanie, które nie będzie ich pierwszym w życiu mieszkaniem. Tak liczne rodziny zwykle mają już mieszkanie i w rezultacie nie mogły skorzystać z pomocy MdM, mimo że były to mieszkania zbyt małe dla tak licznej rodziny.

Departament Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zakłada, że w 2015 roku zwiększy się pakiet prorodzinny. Dzięki temu będzie można kupić z rządowym wsparciem większe mieszkanie. Rodziny lub samotne osoby z trójką dzieci będą mogły liczyć na dofinansowanie do powierzchni 65 mkw. mieszkania w wysokości 30 procent wartości odtworzeniowej mieszkania. Wsparcie państwa w przypadku rodzin lub osób z dwójką dzieci wzrośnie z 15 proc. do 20 proc.

Na chwilę obecną wnioski o kredyt z dopłatą przyjmuje aż 14 banków, do których należą:

 1. PKO BP,
 2. Pekao SA,
 3. Bank Gospodarki Żywnościowej,
 4. Deutsche Bank,
 5. Bank Zachodni WBK,
 6. Euro Bank,
 7. Getin Noble Bank,
 8. Bank Ochrony Środowiska,
 9. Alior Bank,
 10. SGB – Spółdzielcza Grupa Bankowa,
 11. Bank Polskiej Spółdzielczości,
 12. Bank Millennium,
 13. Raiffeisen Bank,
 14. Credit Agricole.

Warto przeczytać: Program Mieszkanie dla Młodych

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl