Kredyt hipoteczny – oprocentowanie zmienne czy stałe

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie zmienne czy stałe

Rekordowo niskie stopy procentowe sprawiają, że klienci zaciągający kredyty hipoteczne znajdują się w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Przekonanie otrzymania taniego kredytu może wkrótce ulec zmianie. Analitycy finansowi twierdzą, że czas spadku stóp procentowych się skończył, a w najbliższej perspektywie możemy spodziewać się podwyżek tego wskaźnika.

Obecnie znaczna część udzielanych przez banki kredytów hipotecznych ma oprocentowanie zmienne ( procent zmienny ), co wpływa na dyskomfort klientów, którzy musza zgodzić na ryzyko związane ze zmienną wysokością raty oraz brak możliwości wyliczenia całkowitego kosztu kredytu. Wysokość raty kredytowej jest uzależniona od zmiennej stawki WIBOR ( ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym – wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce.

Najlepszym rozwiązaniem dla klientów byłoby utrzymanie się przez kolejne lata wysokości WIBOR na niezmienionym poziomie. Banki widząc zapotrzebowanie klientów na taki produkt coraz częściej wprowadzają do swojej oferty kredyty ze stałym oprocentowaniem ( procent stały ). Niestety na obecną chwilę banki oferujące kredyty ze stałą stopą procentową można policzyć na palcach jednej ręki. W dodatku w żadnym z nich nie uzyskamy stałego oprocentowania na dłużej niż 1 rok a maksymalnie do 10 lat. Biorąc pod uwagę fakt, że statystyczna długość kredytu hipotecznego to 20 do 30 lat oferta banków w tym zakresie nie jest już tak atrakcyjna.

Aktualnie banki zakładają, że po gwarantowanym okresie kredytobiorca klient dostanie możliwość przedłużenia trwania umowy kredytu ze stałą stopą procentową na kolejny z góry ustalony okres, na warunkach odpowiadających aktualnej sytuacji rynkowej. Kolejnym rozwiązaniem jest przejście z automatu na kredyt ze zmiennym oprocentowaniem. Jeśli do tego dodamy fakt, że produkty z gwarantowaną stopą oprocentowania mają ustaloną marżę na wyższym poziomie niż w analogicznych, ale ze zmienną stopą procentową, to opłacalność takiego rozwiązania staje się już mocno dyskusyjna.

Wbrew pozorom te kilka banków oferujących kredyty o stałym oprocentowaniu nie odnotowuje zbyt wielkiego zainteresowania takim rozwiązaniem. Przyczyn tego stanu rzeczy morze być wiele. Ja wskażę dwie:

  • pierwszą jest ogólne niedoinformowanie klientów banków o takiej możliwości,
  • drugą nadzieja Polaków, że stopy procentowe będą jeszcze bardziej spadać.

Te czynniki powodują, że klientów wybierających kredyt o stałym oprocentowaniu jest zaledwie kilka procent.

Zalety kredytu o stałym oprocentowaniu. Kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową posiada jedną niewątpliwą i największą zaletę. Jest nią przewidywalność. Daje to kredytobiorcy poczucie bezpieczeństwa i łatwiejsze planowanie domowego budżetu. Jeżeli zdecydujemy się na wybór takiego rozwiązania to zyskamy coś jeszcze. Bank inaczej wyliczy naszą zdolność kredytową. Będzie ona zdecydowanie większa. Bank nie będzie musiał brać pod uwagę ewentualnego znaczącego wzrostu stóp procentowych, które przełożyłoby się na podniesie raty kredytu.

Wady kredytu o stałym oprocentowaniu. Jeżeli zdecydujemy się na wybór kredytu o stałym oprocentowaniu, to warto mieć również świadomość jego wad. Trudno przewidzieć sytuację ekonomiczną, jaka będzie obowiązywała w przyszłości. Nawet doświadczeni analitycy finansowi mogą się mylić. Nie są też w stanie przewidzieć sytuacji, jaka będzie obowiązywała za kilka lat. Może się zdarzyć, że stopy procentowe jeszcze spadną. Wtedy kredyt o stałym oprocentowaniu będzie dla nas niekorzystny i po prostu drogi. Jednak zasadniczą wadą odczuwalną już na etapie otrzymania takiego kredytu jest fakt, że marże są o kilka dziesiątych procent wyższe niż w przypadku tych ze zmienną stopą procentową.

Decydując się na konkretny wariant oprocentowania kredytu każdy klient powinien brać pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim obowiązującą w danym momencie stopę procentową oraz zapoznać się z prognozami jej wysokości w przyszłości. Na tej podstawie należy przeanalizować oferty różnych banków i wybrać dla siebie najkorzystniejsze rozwiązanie. Warto wziąć pod uwagę swoje indywidualne preferencje. Jedni z nas będą woleli poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia kredyt o stałym oprocentowaniu, a inni będą zadowoleni ze zmienności oprocentowania. Zmienne oprocentowanie kredytu hipotecznego to nie tylko zagrożenie wzrostem wysokości rat, ale również nadzieja na ich znaczne obniżenie.

Należy zadać pytanie – co stoi na przeszkodzie w upowszechnieniu i w konsekwencji uatrakcyjnieniu kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu na polskim rynku ?

Jest to kwestia źródeł finansowania działalności kredytowej banków. Na dzień dzisiejszy znaczna część banków, w główniej mierze, udziela kredyty hipoteczne w oparciu o depozyty klientów. Trudno uznać to źródło za w pełni stabilne i przewidywalne w dłuższym okresie. Tymczasem na Zachodzie Europy kredyty o stałym oprocentowaniu udzielane są przez wyspecjalizowane banki hipoteczne, które swoją działalność finansują w dużej mierze w oparciu o emisję listów zastawnych. To specyficzne obligacje zabezpieczone kredytem hipotecznym, w które chętnie inwestują banki, fundusze emerytalne i inwestycyjne. W konsekwencji uzyskania stabilnego i długoterminowego źródła finansowania banki będą mogły zaproponować stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego. Zanim jednak kredyty ze stałym oprocentowaniem upowszechnią się na rynku polskim będziemy musieli zapewne poczekać parę lat. Sami bankowcy nie są bowiem jeszcze do końca przekonani o potrzebie wprowadzania takiej oferty.

Banki, w których aktualnie można skorzystać z oferty kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową:

  1. BGŻ SA – maksymalnie przez 5 lat,
  2. BZ WBK SA – maksymalnie przez 5 lat,
  3. Deutsche Bank PBC SA – maksymalnie przez 1 rok do 4 lat – w zależności od wybranej opcji kredytowej,
  4. Getin Noble Bank SA – maksymalnie przez 5 lat do 10 lat– w zależności od wybranej opcji kredytowej,
  5. PKO BP SA – maksymalnie przez 2 lata.
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl