Nowości w bankach

Nowości w bankach

Alior

Kredyty hipoteczne – oferta ze stałym oprocentowaniem

Wysokość oprocentowania stałego ustalana jest indywidualnie i prezentowana jest na Formularzu Informacyjnym.

 Więcej informacji otrzymają Państwo na spotkaniu ze mną.

BNP Paribas

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • aktualizacji wskaźników korygujących dochody w związku z osiągnięciem przez klientów w okresie kredytowania wieku emerytalnego.
 • podwyższenie poziomu wskaźnika zobowiązań z tytułu produktów odnawialnych finansujących potrzeby prywatne oraz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i rolniczą.
 • skrócenie okresu przeterminowania zobowiązań z tytułu udzielonych przez klienta poręczeń, uwzględnianych w ocenie zdolności kredytowej z 90 dni do 30 dni.
 • zmiana minimalnego okresu prowadzenia działalności gospodarczej  (wszystkie formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym).

 Więcej informacji otrzymają Państwo na spotkaniu ze mną.

Citi Handlowy

Wycofanie ograniczenia maksymalnego poziomu LTV dla Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą do 70%.

Bank wraca do poziomu 80% LTV.

Więcej informacji otrzymają Państwo na spotkaniu ze mną.

ING

 • Bank wydłużył okres, za jaki obliczy dochód z działalności gospodarczej z 12 na 24 miesiące, przy czym będzie akceptował dochód z działalności rozpoczętej przed 1 stycznia 2020 r. Dane finansowe będą wymagane za ostatnie dwa lata podatkowe, czyli za pełne 12 miesięcy 2021 r. oraz za pełne  12 miesięcy 2020 r.
 • Bank nie będzie akceptował dochodów z firm rozliczających się na karcie podatkowej i ryczałcie. Oznacza to,  że uwzględni dochody wyłącznie rozliczane w oparciu o książkę przychodów i rozchodów oraz pełną księgowość (WAŻNE: pracujemy nad rozwiązaniami dla ryczałtu i karty podatkowej – o przywróceniu tego rodzaju dochodu będzie informować na bieżąco).
 • Bank nie będzie akceptował dochodów z działalności gospodarczej, w której w badanym okresie, tj. w roku 2020 lub 2021 zmieniła się forma opodatkowania, niezależnie czy jest to przejście na kartę podatkową, ryczałt, KPiR lub pełną księgowość. księgowość (WAŻNE: bank pracuje nad rozwiązaniami w tym obszarze – o zmianach będzie informować na bieżąco).

 Więcej informacji otrzymają Państwo na spotkaniu ze mną.

mBank

Od 13.01.2022r. do odwołania nie będzie możliwości zarejestrowania w mBanku wniosku o:

 • Pożyczkę hipoteczną.
 • Zakup / refinansowanie zakupu lokalu użytkowego.
 • Zakup mieszkania/domu/działki w drodze przetargu.
 • Refinansowanie kredytu/nakładów połączone z innymi celami kredytowymi.

 Więcej informacji otrzymają Państwo na spotkaniu ze mną.

Millennium

Od 1 stycznia 2022 roku bank Millennium zmienia rodzaj wskaźnika referencyjnego, stosowanego do ustalania oprocentowania zmiennego kredytów hipotecznych.

Wskaźnik WIBOR 3M zostanie zastąpiony wskaźnikiem WIBOR 6M.

 Więcej informacji otrzymają Państwo na spotkaniu ze mną.

PeKaO SA

Bank wprowadził nowe zasady dotyczące finansowania zabudowanych nieruchomości rolnych o powierzchni od 0,3 do 0,5 ha:

 • W przypadku zakupu, umowa przedwstępna powinna zawierać dodatkowe informacje, że nieruchomość w dniu 30 kwietnia 2016 r. zajęta była pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej oraz że nie stanowi części gospodarstwa rolnego.

Więcej informacji otrzymają Państwo na spotkaniu ze mną.

Santander

DLA UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

 • Bank rezygnuje z powiązania okresu kredytowania z okresem pozostałym do wygaśnięcia umowy bez względu na wykonywany zawód, tzn. okres do wygaśnięcia umowy może być krótszy niż okres kredytowania, jednak nie krótszy niż 6 m-cy w przód.
 • Wprowadzono nowe wymogi dokumentowe – poza standardowymi dokumentami dla umowy o pracę wymagane będzie dostarczenie przez Klienta: deklaracji podatkowej PIT za ubiegły rok lub zaświadczenia z ZUS za ostatnie 12 miesięcy.
 • Zmieniono sposób wyznaczenia stabilnego dochodu – dochód zweryfikowany w oparciu o historię konta lub weryfikacje telefoniczną musi być dodatkowo potwierdzony w min. 70% dochodem wyznaczonym na podstawie PIT za ubiegły rok lub zaświadczenia z ZUS.

(Wyliczenie stabilnego dochodu wykonaj w kalkulatorze kredytowym wpisując dodatkowo dochód z PIT lub sumę dochodów brutto (podstawę od jakich naliczone były składki) za ostatnie 12 miesięcy z Zaświadczenia z ZUS.)

 • Wprowadzono możliwość dostarczenia od pracodawcy promesy zatrudnienia na kolejny okres/czas nieokreślony jeśli w najbliższych 6 miesiącach klientowi wygasa umowa o pracę. Wyznaczenie stabilnego dochodu odbywa się zgodnie z zasadami dla aktualnie obowiązującej umowy tj. z uwzględnieniem dochodu z PIT.
 • Zmieniono moment weryfikacji daty końca umowy – dla klientów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony okres pozostający do wygaśnięcia umowy 6 m-cy w przód liczy się na moment decyzji ostatecznej w zakresie zdolności kredytowej.

 DLA UMOWY ZLECENIE/ O DZIEŁO/ AGENCYJNEJ/ POWOŁANIA – w procesie hipotecznym bank umożliwia przyjęcie do oceny zdolności kredytowej dochodu jako dochód dodatkowy.

W przypadkach gdy klient uzyskuje dochód z kilku źródeł i dochód z umowy zlecenie/o dzieło/ agencyjnej/ powołania jest wyższy niż pozostałe, dochód ten zostanie obniżony do wysokości pozostałych dochodów.

Więcej informacji otrzymają Państwo na spotkaniu ze mną.

Przeczytaj też:

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl