MdM

MdM

Od 01.09.2015r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy dotyczącej programu pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, realizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju tzw. MdM.

Bardzo istotna informacja dotyczy tego, że banki zdążyły zaktualizować swoje oferty w tym zakresie i już od września będzie można składać wnioski kredytowe na warunkach obejmujących wprowadzone zmiany.

Poniżej zestawienie tabelaryczne w którym zostały opisane wprowadzone zmiany.

MdM - od 01.09.2015

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl