Blog Archives

Banki hipoteczne

Wejście w życie znowelizowanej rekomendacji S w styczniu 2014r. spowodowało, że osoby, które starają się o kredyt mieszkaniowy, muszą dysponować wkładem własnym na co najmniej 5 proc. wartości mieszkania. Wymóg posiadania wkładu własnego utrudnia uzyskanie kredytu w bankach uniwersalnych. Równocześnie zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego pomagają specjalistycznym bankom hipotecznym, które swoją akcję kredytową będą realizowały dzięki […]