Blog Archives

Bankowy Tytuł Egzekucyjny – BTE – zniknie z obrotu

W dniu 14.04.2015r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny ( BTE ) jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości i że to nieuzasadnione uprzywilejowanie instytucji finansowej wobec klientów. Niestety Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy obowiązywania dotychczasowych przepisów dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego o 16 miesięcy, aby – jak powiedziała Sędzia sprawozdawca Teresa Liszcz – nie wywoływać […]