Blog Archives

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( BFG ) – instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Realizuje także działalność pomocową w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia bezpieczeństwo 100% środków do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro zgromadzonych na wszelkich rachunkach imiennych […]