Blog Archives

Mieszkanie na Start 2024 |Kredyt 0%| Warunki nowego programu

Na początku kwietnia 2024r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji międzyresortowych i publicznych projekt ustawy o „Kredycie mieszkaniowym #naStart” – często nazywanym też „Kredytem 0%”. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii nowe przepisy dotyczące strategii budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce mają obowiązywać w drugiej połowie 2024r. Nowy program rządowy „Kredyt mieszkaniowy #naStart” ma […]