Korzystny sposób spłaty kredytu walutowego

Korzystny sposób spłaty kredytu walutowego

Kredyty walutowe cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem od wielu lat, przyczyną tego stanu rzeczy są przede wszystkim niskie nominalnie stopy bazowe tych kredytów ( np. EURIBOR, LIBOR ), a co za tym idzie niższe miesięczne raty. Dlatego pomimo ryzyka jakie niosą za sobą kredyty walutowe bardzo wielu klientów zdecydowało się na takie rozwiązanie. Niestety obecnie niewiele banków ma w swojej ofercie kredyty walutowe. W tym artykule nie będę opisywał jaki jest powód znacznego ograniczenia dostępu do  kredytów walutowych, gdyż nie jest to jego przedmiotem.

Przed wejściem w życie ustawy antyspreadowej kredytobiorcom dały się we znaki banki, które windowały wysokość spreadu ( różnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem jej sprzedaży w danej instytucji finansowej) chcąc zmaksymalizować swój zysk i zminimalizować własne ryzyko działalności. Trudna sytuacja na rynku, kryzys, wysokie kursy walut zmusiły rząd polski do podjęcia kroków zmierzających do poprawienia tej trudnej sytuacji kredytobiorców. Odpowiedzią na niepohamowany apetyt banków w tym zakresie było uchwalenie przez Sejm RP ustawy antyspreadowej.

Nowe przepisy dają możliwość spłacania rat w walucie, zarówno przelewem, jak i bezpośrednio w kasie bez konieczności jej kupowania od banku, w którym mamy kredyt po niekorzystnym kursie. W tym też zakresie instytucje finansowe zobowiązane są do bezpłatnego aneksowania umów kredytowych na życzenie klienta. Możliwość zakupienia waluty poza bankiem powoduje oszczędność nawet kilkunastu do kilkudziesięciu groszy na każdej jednostce waluty w której mamy kredyt.

Zmiany przepisów, które wpłynęły na sposób spłaty kredytu walutowego przyspieszyły rozwój wielu firm oferujących swoje usługi wymiany waluty za pośrednictwem internetowych portali społecznościowych. Usługi tych firm skupiają się na łączeniu dwóch stron transakcji – sprzedający – kupujący, a zasady działania są bardzo proste. Przy wykorzystaniu któregokolwiek z portali trudniących się takim pośrednictwem możemy kupić walutę po kursie średnim NBP lub po innym kursie jaki zaoferuje nam druga strona, a który będzie nam odpowiadał. Zdając się na ofertę walutową banku, w którym mamy kredyt spłata kredytu walutowego będzie generowała wyższe koszy.

Wykorzystanie tej usługi może zaoszczędzić nam od 2 do 3 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów wymiany walut. Taki sposób spłaty kredytu walutowego wymaga jednak systematyczności i dla niektórych klientów ( szczególnie tych bardzo zajętych zawodowo ) może okazać się zbyt uciążliwy. Moim zdaniem jednak ta forma spłaty kredytu jest godna polecenia.

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl