UOKiK powiedział sprawdzam – jak banki współpracują z frankowiczami

UOKiK powiedział sprawdzam – jak banki współpracują z frankowiczami

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapytał banki o to jakie stosują praktyki w stosunku do klientów posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Zapytanie dotyczyło zaleceń Związku Banków Polskich oraz tego czy banki ułatwiają kredytobiorcom spłatę tych zobowiązań.

Prezes UOKiK wezwał 27 banków działających w Polsce do przekazywania raz w tygodniu informacji o umowach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Urząd zapytał banki między innymi o:

 • wysokość kursów kupna i sprzedaży CHF,
 • uwzględnianie ujemnej stawki bazowej LIBOR,
 • uwzględnianie ujemnej stopie oprocentowania,
 • oferowanie kredytobiorcom zawieszenia spłaty kredytu,
 • umożliwianie wydłużenia okresu kredytowania,
 • umożliwianie przewalutowania kredytu po kursie niższym niż wskazany w tabeli kursowej banku.

Zestawienie, o przekazanie którego poproszono banki nie powinno być interpretowane w kontekście ewentualnego naruszenia obowiązujących przepisów prawa, gdyż ocena prawna stanowi przedmiot postępowań prowadzonych przez prezesa UOKiK.
Dane zebrane przez UOKiK dotyczą tylko okresu od 2 do 6 lutego i nie obejmują deklarowanych zamiarów banków a jedynie stan obecny. Jak się dowiadujemy niektóre banki poinformowały o zamiarze uwzględniania ujemnej stawki LIBOR oraz ujemnego oprocentowania, który zostanie urzeczywistniony po wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań technicznych.

Z danych zebranych przez UOKiK wynika, że:

 • najniższy średni kurs sprzedaży franków w kontrolowanych dniach oferował ING Bank Śląski – 3,9569 zł, a najwyższy Alior Bank – 4,1172 zł.,
 • ujemny LIBOR przy oprocentowaniu stosowało niemal wszystkie z zapytanych banków oprócz BNP Paribas Bank Polska. PKO Bank Polski nie uwzględnia ujemnej stawki LIBOR w odniesieniu do przejętych przez PKO BP kredytów udzielonych przez dawny Nordea Bank i dawny LG Petro Bank, a Raiffeisen Banko Polska w przypadku części kredytów nie uwzględnia ujemnej stawki LIBOR. Na 22 banki umieszczone w zestawieniu większość (15) nie uwzględniała jednak całkowitego ujemnego oprocentowania.
 • Możliwość zawieszenia spłaty kredytu zaoferowały prawie wszystkie banki, swoje dane na ten temat zastrzegł Bank Handlowy w Warszawie. Niemal wszystkie – oprócz Svenska Handelsbanken – dały też możliwość wydłużenia okresu kredytowania.
 • możliwość przewalutowania kredytu na złote po kursie niższym niż kurs sprzedaży dawało 17 banków. Większość banków poinformowała też klientów o działaniach mających na celu ułatwienie spłaty kredytów.

Poniżej prezentuję zestawienia przygotowane przez UOKiK dotyczące zapytania skierowanego do banków:

 1. uokik_zestawienie_02-06022015
 2. uokik_kursy_CHF_02-06022015

Przeczytaj też:

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl