Nowe prawo restrukturyzacyjne i ochrona kupujących mieszkania od deweloperów

Nowe prawo restrukturyzacyjne i ochrona kupujących mieszkania od deweloperów

Od 1 czerwca 2015 r. wejdzie w życie ustawa prawo restrukturyzacyjne, które zapewni przedsiębiorcom skorzystanie z procedur restrukturyzacyjnych z zachowaniem ochrony praw wierzycieli.

Centrum Informacyjne Rządu stwierdziło, że jest to element tzw. polityki nowej szansy, czyli kompleksowej strategii gospodarczej państwa, ukierunkowanej na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how. Dodało że postępowania restrukturyzacyjne umożliwią zmiany w strukturze majątku, zobowiązaniach przedsiębiorcy i zatrudnienia. Nowe prawo restrukturyzacyjne to odpowiedź na wzrost zainteresowania przedsiębiorców nowoczesnymi narzędziami restrukturyzacji. Nowe przepisy mają pomóc firmom wyjść z kłopotów finansowych, uchronić przed bankructwem i likwidacją, a w efekcie wyjść na prostą i umożliwić dalszą działalność. Takie rozwiązanie ma być alternatywą dla postępowań obejmujących likwidację majątku, zwłaszcza gdy dłużnik szybko stwierdzi problemy z płynnością.

Zgodnie z nowymi przepisami firmy znajdujące się w tarapatach finansowych będą mogły skorzystać z procedur restrukturyzacyjnych, które pozwolą im opanować problemy z płynnością i uniknąć likwidacji. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać procedurę dopasowaną do swoich potrzeb.

Zdolność restrukturyzacyjną będą mieli wszyscy przedsiębiorcy jednak nie będą jej posiadali: Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Postępowania restrukturyzacyjne mają być skierowane do firm niewypłacalnych i zagrożonych bankructwem. Kluczowym elementem nowych przepisów będzie wprowadzenie dodatkowych zasad gwarancji poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego.

W przypadku kolizji wniosków, to wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego będzie miał pierwszeństwo przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości, ale nie będzie to pierwszeństwo o charakterze bezwzględnym. Planuje się wprowadzenie mechanizmów prawnych, które wyeliminują jakiekolwiek próby nadużycia tych zasad przez nieuczciwych przedsiębiorców.

Zgodnie z ustawą firmy znajdujące się w tarapatach finansowych będą mogły skorzystać z czterech procedur restrukturyzacyjnych:

  • zatwierdzającej układu,
  • przyspieszonego postępowania układowego,
  • postępowania układowego i postępowania sanacyjnego,
  • ułatwiającej dłużnikowi dobranie do własnej sytuacji metodę porozumienia się z wierzycielami.

Według wiceprezes UOKiK Doroty Karczewskiej nowe prawo restrukturyzacyjne likwiduje szczególną ochronę klientów bankrutujących firm budowlanych. Aby lepiej chronić pieniądze powierzane przez konsumentów deweloperom należy lokować je wyłącznie na zamkniętych rachunkach powierniczych. Zgodnie z obecnymi regulacjami nieruchomość i posadowiony na niej budynek stanowią odrębną masę upadłości, odrębnie chronioną, dzięki czemu przyszli nabywcy lokali mają pewną gwarancję, żeby zabezpieczyć swoje roszczenia, jeśli deweloper upadnie. Nowe Prawo restrukturyzacyjne odchodzi od tego rozwiązania i w imię gwarancji praw wszystkich wierzycieli wraca do koncepcji jednolitej masy upadłości. Ta idea skąd inąd słuszna, sprawia jednak, że nabywcy lokali znajdą się w grupie wszystkich wierzycieli i nie będą już mieli szczególnej ochrony.

Zdaniem wiceprezes UOKiK skoro ogranicza się zabezpieczenie masy zbankrutowanych deweloperów, powinno się lepiej chronić pieniądze powierzane im przez konsumentów i wprowadzić tylko zamknięte rachunki powiernicze.

Obecnie kupujący nowe mieszkania dokonują wpłat na rachunki powiernicze – otwarte lub zamknięte:

  • W przypadku otwartych rachunków powierniczych środki zgromadzone przez kupującego mieszkanie są przelewane przez bank na konto dewelopera w miarę postępu prac budowlanych.
  • W przypadku zamkniętych rachunków powierniczych bank przelewa deweloperowi wszystkie pieniądze kupującego dopiero w momencie, gdy ten staje się właścicielem mieszkania. W tym przypadku deweloper musi posiadać 100% środków własnych lub pochodzących z kredytów bankowych aby zrealizować inwestycję.

UOKiK jest zdania, że środki ochrony kupujących mieszkania u deweloperów są niewystarczające a zmiany w stosowaniu otwartych rachunków powierniczych zapisał w założeniach do projektowanej nowelizacji ustawy deweloperskiej.

Nie trudno jednak przewidzieć że pomysł ten nie podoba się samym deweloperom, którzy twierdzą że wpłynie to na wzrost kosztów inwestycji. Polski Związek Firm Deweloperskich w swoim stanowisku do zaproponowanych przez UOKiK rozwiązań oszacował, że koszty wprowadzenia zamkniętych rachunków wyniosą ponad 1 mld zł rocznie co doprowadzi do wyeliminowania z rynku małych deweloperów.

W tej chwili UOKiK pracuje nad uwagami do projektu zmian w ustawie deweloperskiej. Jak donosi Urząd nie ma zgody co do katalogu środków ochrony. Deweloperzy kwestionują koncepcję rachunku zamkniętego, czyli uważają, że rachunek powinien być otwarty i deweloper może z niego finansować swoje przedsięwzięcia deweloperskie. Urząd się z tym nie zgadza gdyż ma na uwadze to, że konsumenci inwestują w tym przypadku nie tylko swoje oszczędności ale zaciągają kredyty bankowe na wiele lat.

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl