Nowości

Nowości

Szefowa Sejmowej Komisji Finansów Krystyna Skowrońska poinformowała – będziemy rozpatrywać ustawę o funduszu wsparcia dla posiadaczy kredytów złotowych jeszcze na tym posiedzeniu. Projekt ustawy został dołączony do porządku obrad Sejmu a jego pierwsze czytanie ma się odbyć w nocy z czwartku na piątek ( 10.09.2015r. – 11.09.2015r.).

W myśl projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, ale zgłoszonego przez posłów PO, pomoc miałaby wynieść nie więcej niż 1,5 tys. zł. i otrzymywaliby ją kredytobiorcy znajdujący się w tarapatach finansowych maksymalnie przez 18 miesięcy.

Pomocą mieliby być objęci kredytobiorcy, którzy:

  • straciły pracę,
  • wartość ich nieruchomości jest niższa niż wartość ich kredytu,
  • wysokość ich raty przekracza 60 proc. dochodów gospodarstwa domowego.

Dofinansowanie udzielane byłoby na korzystnych warunkach. Przede wszystkim pomoc nie byłaby oprocentowana, a jej zwrot następowałby po dwóch latach od jej udzielenia i mógłby zostać rozłożony na osiem lat.

W Banku Gospodarstwa Krajowego miałby zostać utworzony specjalny Fundusz Wsparcia Kredytobiorców o wartości 600 mln. zł. Jego powstanie sfinansowałyby banki, proporcjonalnie do wielkości portfela kredytów mieszkaniowych.

Wiceminister finansów Izabela Leszczyna, mówiąc w lipcu PAP o tym projekcie, wyrażała nadzieję, że prace nad nim będą toczyć się równolegle z pracami nad projektem ustawy o „frankowiczach”.

Źródło: Gazeta Prawna
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl