Budowa domu bez pozwolenia

Budowa domu bez pozwolenia

Od czerwca 2015r. będzie można zgłosić budowę zamiast starać się o pozwolenie na budowę. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane ułatwi prowadzenie inwestycji budowlanej na własne potrzeby tj. nie będzie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę domów jednorodzinnych pod warunkiem, że ich obszar oddziaływania w całości mieści się na naszej działce, na której został zaprojektowany.

Uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej wiąże się również z rezygnacją z obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń:

  • o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu,
  • o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
  • o możliwości dostępu do drogi publicznej.

Te dokumenty będzie można uzyskać już po rozpoczęciu budowy.

Ustawodawca likwiduje wiele uciążliwych z punktu widzenia inwestora obowiązków takich jak chociażby obowiązek zgłoszenia planowego rozpoczęcia prac budowlanych nadzorowi budowlanemu.

Po wejściu w życie nowych przepisów, budowa domu bez pozwolenia będzie możliwa, gdyż wystarczy tylko złożyć zgłoszenie na określonym formularzu wraz z projektem budowlanym. Oczywiście zgłoszenie musi spełniać te same warunki co pozwolenie na budowę co oznacza, że musi istnieć plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje możliwość wykonania planowanej przez nas zabudowy albo w przypadku braku planu, została wydana dla nas decyzja o warunkach zabudowy.

Żeby nie było tak łatwo – właściwy Urząd będzie miał 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu ( decydująca będzie data stempla pocztowego wysłania przez Urząd sprzeciwu ). Jeśli Urząd zgłosi swój sprzeciw do złożonego zgłoszenia to budowa domu bez pozwolenia nie będzie możliwa a  inwestor będzie musiał starać się o pozwolenie.
Zastąpienie pozwolenia na budowę zgłoszeniem, dla inwestora będzie oznaczało oszczędności czasowe i finansowe ( mniej wymaganej dokumentacji ), dla Urzędu – mniej procedur ( nie trzeba będzie sporządzać i rozsyłać w każdej sprawie decyzji administracyjnej i przeprowadzać procedury stwierdzania jej ostateczności ). Urząd będzie jedynie reagował na pismo właściciela nieruchomości sąsiedniej ( np. w sytuacji, gdy nie zostaną zachowane odpowiednie odległości między działkami ), lub wydawał zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy domu.

Zgłoszeniu podlegać będą także:

  • wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie ( ogrody zimowe ) o powierzchni zabudowy do 35 m2 ( przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki ),
  • wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m( przy czym liczba tych obiektów na działce nie może wynosić więcej niż jeden na każde 500 m2 działki ),
  • wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Na koniec zawiadomienie o zakończeniu budowy obejmie większą liczbę obiektów. Zastąpi obecnie wydawane pozwolenie na użytkowanie. Procedura zawiadomienia o zakończeniu budowy ma dotyczyć dodatkowo np. warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży -maksymalnie na pięć stanowisk.

Wraz z nowelizacją pojawiają się obawy, czy budowa domu bez pozwolenia nie spowoduje chaosu architektonicznego. Nowe prawo budowlane rozwiewa te wątpliwości. Sąsiedzi nadal będą mogli mieć wpływ na domy powstające w ich otoczeniu. Muszą jednak zacząć zwracać większą uwagę na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz warunki zabudowy.

Zachęcam do przeczytania lub pobrania:

Ile kosztuje budowa domu – kosztorys

Co sprawdzić przed zakupem działki ?

Zestawienie kosztów i zaawansowania budowy
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl