Zastrzeżenie dokumentów - MIG DZ

Zastrzeżenie dokumentów – MIG DZ

System MIG DZ ( Międzybankowa Informacja Gospodarcza Dokumenty Zastrzeżone ) prowadzony jest przez Związek Banków Polskich we współpracy z Policją chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości i nie tylko. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dany dokument utraciła.

Należy pamiętać, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza. Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w Banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w systemie Dokumenty Zastrzeżone.

Co robić w przypadku utraty dokumentów

 • Natychmiast zastrzec je w systemie Dokumenty Zastrzeżone,
 • Powiadomić Policję ( gdy utracono je w wyniku kradzieży ),
 • Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Gdzie i jak zastrzegać

 • W każdej placówce swojego Banku,
 • Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do Banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących Klientami danego Banku.

Lista Banków przyjmujących zastrzeżenia od osób niebędących ich klientami:

 • BGŻ BNP Paribas SA,
 • Bank Pocztowy SA,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 • Deutsche Bank PBC SA,
 • Euro Bank SA,
 • Plus Bank SA,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Meritum Bank SA,
 • PKO BP SA,
 • Santander Consumer Bank SA,
 • SGB-Bank SA,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Bank Zachodni WBK SA,
 • Getin Bank SA,
 • Societe Generale SA,

Pozostałe banki komercyjne zastrzegają dokumenty tylko swoich Klientów.

Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać

Możemy zastrzec wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość – najważniejsze z nich to:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka żeglarska,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pobytu,
 • czeki krajowe i zagraniczne,
 • zastrzegane są także – karty płatnicze.

Dlaczego należy zastrzegać utracone dokumenty

Każdego dnia dokonuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji.

Zagubienie lub utrata któregokolwiek z dokumentów tożsamości może mieć przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela zwłaszcza, że sposobów na wykorzystanie cudzej tożsamości jest wiele i wciąż pojawiają się nowe.

Dokumenty wykorzystywane są m.in. do:

 • wyłudzenia pożyczki,
 • wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat,
 • kradzieży wypożyczonego samochodu i innych przedmiotów,
 • zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.

Każdy, kto zgubił dokumenty lub komu dokumenty zostały skradzione powinien jak najszybciej zastrzec je w Banku.

Informacje z jednego banku, poprzez system DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z systemu. Oprócz wszystkich banków korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty mogą sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

Jak działa System Dokumenty Zastrzeżone

W obronie przed realizacją transakcji oszukańczej, w celu ochrony interesów swoich klientów, banki utworzyły elektroniczny system wymiany informacji tzw. System Dokumenty Zastrzeżone.

To system o bardzo dużym zasięgu działania. Zastrzeżenia przyjmowane są w kilkunastu tysiącach placówek bankowych. Informacja wskazująca, że dokument jest zastrzeżony, a tym samym powinien być zablokowany i wyeliminowany z obrotu, pojawia się we wszystkich placówkach w czasie niemal rzeczywistym.

Cele i korzyści

 • pełniejsza ochrona osób, które utraciły dokumenty,
 • możliwość natychmiastowego sprawdzenia i potwierdzenia czy dokument nie został zastrzeżony przez prawowitego właściciela,
 • lepsza ochrona przed wyłudzeniami,
 • ograniczanie ryzyka w prowadzonej działalności,
 • podnoszenie poziomu zaufania i poczucia bezpieczeństwa,
 • wzmacnianie rzetelności w obrocie gospodarczym i cywilnym.
Źródło: http://dokumentyzastrzezone.pl/
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl